spacebg covers

направен е нов филм с данни от -чандра- който показва ракообразната мъглявина през интер
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Направен е нов филм с данни от "Чандра", който показва Ракообразната мъглявина през интервал от седем месеца. Излишно е да казвам, че филма е направен в рентгенова светлина. Наблюдават се драматични промени, включително разширяване на пръстена от рентгенови лъчи около пулсара (бялата точка близо до центъра). Наблюдават се също и промени във вътрешността на този пръстен.

Тъй като младия пулсар се забавя, големи количества енергия се инжектират в околностите му. По-специално, високоскоростен вятъра от частици и античастици дълбаят в заобикалящата мъглявина. Те създават удърни вълни, които формират разширяващия се пръстен във филма.
Видео

Целта на тези наблюдения от Чандра е, да се определи точното местоположение на откритите струи от гама-лъчи, наблюдавани от космическата обсерватория "Ферми" и италианския сателит "AGILE". С гама-лъчевите обсерватории учените не са успяли да открият източника на струите в рамките на мъглявината, но надеждата е, че Чандра ще успее.

Чандра започна да наблюдава мъглявината през месечни интервали, считано шест дни след откриването на гама-лъчевите пристъпи през септември 2010 година. Две от тези наблюдения са направени при силна струя от гама лъчи забелязана от "Ферми" през април 2011-та, но няма ясни доказателства, че тези струи се забелязват в образите от Чандра. Филмът показва наблюденията в "забавен кадър", за да се фокусира върху времето, когато гама-лъчевите избухвания са настъпили.

Източник: Чандра

  • 1031
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации