spacebg covers

на това изображение спицер и хъбъл си партнират и ни разкриват хаоса който бебетата звезди създава
Мисия: Spitzer Space Telescope


На това изображение Спицер и Хъбъл си партнират и ни разкриват хаоса, който бебетата звезди създават на 1500 светлинни години от нас в космическия облак, наречен мъглявината "Орион". Тази поразителна композиция ни показва, че четири чудовищни масивни звезди, колективно наричанани "трапец" в центъра на облака, могат да бъдат основната забележителност в съзвездието Орион, наблюдаващо се през есента и зимата на нощното небе в северното полукълбо. Тяхната общност може да бъде идентифицирана като жълто петно в близост до центъра на изображението.
Увеличаване Credit: NASA

Вихрите в зелено изобразяващи ултравиолетовата и видимата светлина от Хъбъл, показват газовете на водорода и сярата, които са загрявани и йонизирани от интензивната ултравиолетова светлина от звездния трапец. Междувременно, инфрачервения поглед на Спицер показва богатите на органични молекули, наречени полициклични ароматни въглеводороди, облаци. Тези органични молекули са осветени от звездите на трапеца, и са показани в червено и оранжево.

Звездните ветрове от групите новородени звезди гравират из облаците в ясно различими кухини. Голямата кухина от дясно на изображението най-вероятно е издълбана от ветровете от звездите на трапеца. Разположена 1500 светлинни години от Земята, мъглявината Орион е най-яркия обект в меча на Орион, или "Ловеца". Космическият облак също така е най-близката фабрика на масивни звезди и астрономите смятат, че съдържа повече от 1000 млади звезди.

Източник: НАСА

  • 1633
  • 0
  • Mar 22, 2012

Коментар
Подобни публикации