spacebg covers

на това съставно изображение е показано магнитното поле в синьо и оранжево (с който цвят е показана
Мисия: Solar Dynamics Observatory


На това съставно изображение е показано магнитното поле в синьо и оранжево (с който цвят е показана противоположната полярност) измерено от HMI, което е съпоставено с AIA 171 в крайна ултравиолетова светлина от 23 май 2010 г. Съпоставянето е особено ефективно при което се показва как дъгите, които наблюдаваме в ултравиолетова светлина се появяват от район на силно магнитно поле.
Увеличи Credit NASA/SDO/AIA

Източник: СДО

  • 1103
  • 0
  • Mar 19, 2012

Коментар
Подобни публикации