spacebg covers

Необичайно рядка космическа структура
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Хъбъл е фотографирал грандиозен наниз от перли, усукани като тирбушон около ядрата на две масивни галактики. "Перлите" са синьо-бели новородени звезди. Image Credit: NASA/ESA

 

Хъбъл е наблюдавал необичайно рядка структура с дължина 100 000 светлинни години. Структурата наподобява спирала състояща се от нови звезди и ветрове, която обгражда ядрата на две сблъскващи се галактики. Нейното изучаване може да предостави нови прозрения относно формирането на звездообразуващите региони, които са резултат от сливане на галактиките и газова динамика в този процес.

Астрономите отдавна знаят, че подобни нанизи се формират в ръкавите на спиралните галактики и в приливните мостове между взаимодействащи си галактики. Въпреки това, подобни структури никога не са наблюдавани в сливащи се елиптични галактики.

Двойката елиптични галактики е разположена дълбоко в гъстия галактичен куп "SDSS J1531 3414". Мощната гравитация на купа изкривява образите на фоновите галактики в сини ивици и дъги, които създават илюзията, че са вътре в клъстера или това е ефектът на гравитационната леща. Самата структура се състои от млади и сини супер звездни купове, които са равномерно разположени по протежение на веригата разделяни от около 3000 светлинни години.

Най напред астрономите са смятали, че този низ всъщност представлява една от фоновите галактики, но последващите наблюдения показват, че структурата е съвсем друго нещо. Тя съществува благодарение на физични процеси, които водят началото си от така наречената "нестабилност на Джеанс". Това е физично явление, което се случва, когато вътрешното налягане на междузвезден облак от газ не е достатъчно силно, за да се предотврати гравитационния колапс на района. Това от своя страна води до образуването на звезда. Този процес е аналогичен на този, който причинява падаща колона от вода да се разпадне на отделни капки или дъжд.

Учените в момента работят върху по-доброто разбиране произхода на звездната веригата. Една от възможностите е, че студения молекулно газов облак просто е колапсирал от само себе си и е образувал веригата от звезди. Другия възможен сценарий е, че всъщност ние да виждаме "хладен поток", в който газовете се охлаждат от ултра-горещата атмосфера или плазма, която обгражда галактиките. В този студен молекулярен газ е напълно възможно да се образуват звезди. Третата възможност е може би най-вероятната. Тази верига всъщност произхожда от високо-температурен шок, който се създава, когато двете гигантски елиптични галактики се сливат. Този сблъсък компресира газа и създава въпросните звездообразуващи региони. Недостатъкът е, че по принцип елиптичните галактики са прекалено бедни на междузвезден газ за да образуват подобни шокове.

Астрономите за сега казват, че какъвто и да е произходът на звездообразуващия газ, резултатът е страхотен.


  • 1766
  • 0
  • Jul 18, 2014

Коментар
Подобни публикации