нова мисия на наса ще изследва слънцето това е -interface region imag
Мисия: Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)


Нова мисия на НАСА ще изследва Слънцето.

Това е "Interface Region Imaging Spectrograph" (IRIS), която беше изведена с ракетата "Пегас" от военновъздушната база "Ванденберг" в Калифорния.

Обект на изследване е ниската атмосфера на Слънцето. Това е районът между фотосферата (видимата повърхност) и короната. Учените със сигурност знаят, че в тези райони се случват много интересни неща, но никой за сега не знае какви са те. Например, температурата на видимата повърхност е около 6000 градуса и там се генерират ултравиолетовите слънчеви емисии. Но непосредствено над тази област, по някакви загадъчни причини, температурите спадат, след което с увеличаването на височината отново нарастват, за да достигнат колосалните милион градуса, а и повече в короната. Тези области също са приютили множество танцуващи магнитни полета, които често водят до завихрянето на структури, като активни зони и масови ерупции, силата на които можем да усетим чак тук на Земята.
Увеличаване Credit: NASA

Новата мисия IRIS е поредната, която ще се стреми да изучава тези загадки или поне да разясни няколко парчета от пъзела на общата картина. Космическият апарат е изведен в специална орбита (синхронно полярна), която предоставя възможността да се правят почти непрекъснати наблюдения на Слънцето по време на основната двегодишна мисия.

Основната дейност, която ще осъществява е да наблюдава какво е поведението на материята, тя как набира енергия и се загрява, когато преминава през ниските слоеве на атмосферата на Слънцето. Това е изключително важно за разбирането динамиката на нашата звезда. Тази информация може най-накрая да обясни процесите, които са отговорни за стихиите пътуващи към Земята - от постоянно струящия слънчев вятър до колосалните коронарни масови ерупции (CME), които могат да разрушат човешките технологии.

Когато се погледне в ултравиолетова светлина, тогава става възможно да се наблюдават пряко двата региона, намиращи се най-близо до слънчевата повърхност - това са хромосферата и преходния регион. Те се отличават със силно динамичен характер, понеже там непрекъснато се смесва топла и студена плазма, което става на височини до няколко хиляди километра. Това е мястото, където се случва едно от най-загадъчните неща за Слънцето, а именно необичайното температурно разпределение.

Проследяването на сложните процеси протичащи в тези динамични слоеве изисква изработването на най-нов клас инструменти, с които космическият апарат е обурудван. IRIS е първата мисия, предназначена да наблюдава едновременно температурни обхвати характерни за хромосфера и преходната зона, с много висока пространствена и времева резолюция.

Освен хардуерно, IRIS се възползва и от съвременното компютърно моделиране, което е достатъчно напреднало за да се справи със сложността на тази област. Може би за първи път учените ще са в състояние да картографирафират слънчевата материя и да определят как тя се движи в целия регион. Картата ще представлява нещо подобно на синоптичните карти на Земята.

По време на двугодишната мисия също трябва да се определи какъв вид енергия доминира в хромосферета (топлинна или механична), как в нея се регулира доставката на маса и енергия за короната и хелиосферата и каква роля играят там магнитните полета. Най-вероятно ни очакват интересни открития.

  • 1349
  • 0
  • Jul 2, 2013

Коментар
Подобни публикации