spacebg covers

нови сателити ще предупреждават за космически бури на марс заради космиче


Нови сателити ще предупреждават, за космически бури на Марс.

Заради космическите бури, за живеещите на Марс ще е истинско предизвикателство. Първата група от заселници няма да имат нужда от чадъри, но за сметка на това те ще трябва да построят къщи с най-малко 30см дебели стени, изработени от глина, които могат да издържат на радиационните бури. Амбицията на НАСА за постоянно човешко присъствие на Марс до 2028 изисква да помисли за опасността от бури от космическото пространство. Тези ветрове се състоят от високо енергийни частици възникващи от Слънцето на всеки 11 години, като спират напълно за около три години.

Част от оцеляването на колонистите "ще зависи от системата за ранно предупреждение, която може да предвиди тези невидими, но смъртоносни бури приближаващи Марс или да сигнализира отбой", казва Роджър Дубе, професор в Честър Карлсън Е. Център.
Тези изображения направени от Хъбъл, показват Марс преди и по време на голямата прашна буря през 2001год.

Дубе спечели финансиране от НАСА за разработване на система за мониторинг, която ще осигури това ниво на защита за хора на Марс. Като допълнителна полза, технологията ще даде разширено предупреждение за космически бури, застрашаващи критичната инфраструктура тук на Земята, в това число са енергийната мрежа, GPS навигацията и чувствителни комуникационни спътници.

Системата предвижда да се включат датчици и малки слънчеви обсерватории в бъдещата колония на Марс или в близост до планетарния полюс за непрекъснат оглед на слънчевата повърхност.

Специални спътници разположени между Слънцето и Земята ще имат усъвършенствани сензори и алгоритми за откриване на признаци на опасни потоци от частици, за да осигурят предупреждения както на Земята, така и на Марс.

"Технологията е, че ние ще използваме спътници и слънчеви телескопи, които са в орбита или направо в космоса", казва Дубе. "Нашите иновации ще бъдат да се добави изкуствен интелект за предсказването на бури от космоса. Първоначално технологията ще се използва за изчисляване на вероятността за буря на Земята, и след което към сметките ще се прибави и Марс. Марс няма защита срещу тези бури, както Земята".

По време на космическа буря, ураганно силни пориви връхлитат Марс в пълна сила. Ветрове, които съдържат рентгенови лъчи и ускорени частици отделяни от короналните слънчеви изригвания, преминават през слабото магнитно поле на планетата и тънката атмосфера, като бомбандират директно повърхността.

Въпреки, че силно магнитно поле на Земята предоставя значителна защита срещу тези бури, силни бури могат да продолеят отбраната. Магнитни портали в атмосферата на Земята са били наблюдавани, които правят нашата планета податливи на въздействието на тежки бури от космическото простронство въпреки силното ни магнитно поле и атмосферните слоеве.

"Когато вълната от частици пристига, тя може да бъде толкова силна, че тя действително може да премине през магнитното поле на Земята, като се огъва по магнитните линии на земното магнитно поле, и се концентрира в точка при полюсите на планетата. Има моменти когато частиците са толкова много, че се получава огромен депозит около полюсите, които могат да изтекат почти до екватора"отбелязва Дубе.

Този процес е известен като Северни сияния и носи потенциал за създаване на хаос по света. Частиците с високи енергии могат да създадат трудности на електрическата мрежа, или да изложат пътници в самолети на радиация.

В момента, космическата радиация се следи от аналитична група в космическия център Джонсън в Хюстън, които сигнализират на доставчици и търговски авиопревозвачи от 30 до 60 минути преди една буря. Дубе мисли, че по-добрата система за мониторинг може да осигури най-малко три дни по-раншно предупреждение за хората, живеещи на Земята и Марс.

"Имаме различни типове данни от различни източници, като например снимки, които показват зараждаща се маса, на която и предстои да се изхвърли. Един спътник между Слънцето и Земята ще осигури мониторинг на потока от частици, а ние имаме исторически записи, които ни връщат назад във времето и ни показват какво предразполага образуването на бури в миналото. Чрез свързването на всички тези неща заедно, ще предскаже идването на буря."

Източник: www.marsdaily.com

  • 1024
  • 0
  • Apr 5, 2012

Коментар
Подобни публикации