огромна активна област на слънцето напоследък нашата звезда нещо се е ядос
Мисия: Solar Dynamics Observatory


Огромна активна област на Слънцето.

Напоследък, нашата звезда нещо се е ядосала. Обширни области от Слънцето са осеяни със сложни плетеници от магнитни полета, които са и източници на едни от най-мощните залпове наблюдавани някога. Подобни бури са се наблюдавали за последно преди 24 години.
Увеличаване Слънчевата Динамична Обсерватория е наблюдавала гигантска система от петна на Слънцето. Това изображение е от 23 октомври 2014 г и върху петната могат да се насложат 10 планети като Земята. Това е най-активния район наблюдаван през текущия слънчев цикъл. Image Credit: NASA/SDOАктивната зона е забелязана най-напред на 18 октомври и тя е толкова голяма, че може да се види с просто око, разбира се с подходящи слънцезащитни очила. Хубавото обаче е, че тази активност не е предизвикала почти никакви значими коронарни ерупции които представляват изхвърляне на огромни облаци слънчеви частици, които могат да повредят технологиите, ако се доберат до околоземното пространство. Всъщност многократно са наблюдавани слънчеви активни области, които не предизвикват ерупции, но повечето големи изригвания имат, тъй че тяхното изучаване е важно.

Площта на новия активен регион е огромна - около десет пъти по-голяма от земния диск. Най-големите активни региони са наблюдавани между 1946 и 1951 год. Итересното е, че активния регион, който е произвел едно от най-големите слънчеви изригвания на всички времена е настъпило на 1 септември, 1859 год. известно като събитието на "Карингтън", но неговата активна област или петното изобщо не е било най-голямото, а по-скоро със среден размер.

По време на цялото си пребиваване, новият активен регион е произвел общо шест изригвания X-клас, които са сред най-големите и най-силните в класацията и три М-клас, които са десет пъти по-слаби. Изучаването на толкова много подобни изригвания е от съществено значение за разработката на модели, които някога трябва да прогнозират тези събития.
",""] } } }) })