Реклама

океана на титан може да е много солен подобно на -мъртво море- на земята -
Мисия: Cassini–Huygens


Океана на Титан може да е много солен, подобно на "Мъртво море", на Земята.

Учените, анализирайки данните от Касини, са натрупали категорични доказателства за наличието на подземен океан от течна вода на Титан. Нещо повече, не е изключено, този басейн да е толкова солен, колкото най-соленото море на Земята - Мъртво море.
Увеличаване Учените са открили, че ледената обвивка на Титан, която покрива соления океан, варира в дебелина. Това предполага, че тя вече е втвърдена и не взаимодейства с океана. Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteТези резултати са въз основа на гравитационните и топографските данни, събрани по време на многократните прелитания през последните 10 години на Касини покрай луната. Титан продължава да се разкрива като един крайно интересен свят, защото орбиталните данни показват една по-висока плътност на океана. Тази плътност може да се постигне само, ако водата е изключително солена, като освен обикновената натриева сол, най вероятно присъстват и примеси от солите на сяра и калий. Наблюдаваната плътност означава, че съдържание на сол в тази саламура е приблизително равна на солта в най-солените басейни на Земята.

Океана се появява изключително солен по Земните стандарти, което го прави много неблагоприятен за земния живот, но не и невъзможен. Но тази моментна картина не означава, че условията може да са били много различни в миналото.

Данните от Касини също показват, че дебелината на ледената кора варира слабо. Учените казват, че това може да се обясни, ако външната обвивка е дълбоко замразен и вкоравен лед. Ако външните слоеве от време на време замръзват и съответно се разтапят, тогава неравностите в кората ще са склонни да се изравняват с течение на времето, подобно на разтичането на топъл восък от свещ. Дълбоко замразената кора ще окаже важни последици за обитаемостта на басейна, защото това ще ограничи способността на материалите да се обменят между повърхността и океана.

Другото последствие от твърдата ледена обвивка е, че всяко изпускане на газообразен метан в атмосферата трябва да се случва в разпръснати "горещи точки" - като горещата точка на Земята, която е довела до образуването на хавайската островна верига.

Как метана попада в атмосферата, отдавна е от голям интерес, защото молекулите на този газ се разбиват на парчета от слънчевата светлина за къси геоложки срокове. В момента, около пет процента от атмосферата е метан и това високо количество означава, че някакъв процес трябва да попълва загубата. Проучването за момента показва, че какъвто и да е отговорния процес, възстановяването на метана е локализирано и непостоянно, което се вписва с твърдата ледена кора на луната. Може би метанът се появява като резултат от подземна конвекция или тектоника.

Според учените, откриването на гейзери от метан с Касини ще бъде много трудно, корабът просто не разполага с нужните инструменти. Но това може да е приоритет за разработването на някоя бъдеща мисия, която ще бъде много интересна и предизвикателна.
",""] } } }) })