spacebg covers

оста на въртене на луната е наклонена под ъгъл само 154 ° (в сравнение с земната 235 °) затова н
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Оста на въртене на Луната е наклонена под ъгъл само 1,54 ° (в сравнение с земната 23.5 °), затова някои райони в близост до центъра на ротация са в постоянна сянка, докато други близки региони остават осветени през по-голямата част от годината. Една от основните цели на LROC е да се идентифицират тези региони.
Карта с мултитемпорално осветление на южния полюс на луната. Кратера "Шакълтън" (19 км в диаметър) е в центъра. Картографираната област се простира от 88 ° до 90 ° S S [НАСА / GSFC / Arizona State University].

За шестмесечен (лунен) период, LROC Wide Angle Camera (WAC) е направила 1700 снимки на Южния полюс. Всяко изображение е карта в двоичен код (ако областа е осветена - пикселите са едно, ако областа попада в сянка - пикселите са нула), което позволява да се направи разлика между постоянно осветените и постоянно засенчените региони. Всички бинарни изображения са подредени след което е изследван всеки пиксел какъв процент от времето за период от шест месеца, е осветен или затъмнен. Така е създадена тази карта. Екипът LROC прави сравнения на всеки лунен ден (което е около 28 земни дни), също и годишни карти на осветеността на двата полюса. Тези карти ще служат като база за планиране на бъдещи роботизирани и човешки мисии към полюсите.

Източник: lroc

  • 1125
  • 0
  • Mar 17, 2012

Коментар
Подобни публикации