spacebg covers

Откриха газообразен метанол около млада звезда


Увеличаване

Това е художествено изображение на диска около младата звезда "TW Hydrae". Сега, астрономите с помощта на радиотелескопът ALMA са открили, че той е изпълнен с метанол, което е много важно за разбирането как органичните вещества се зараждат и натрупват върху младите планети. Credit: ESO


ALMA е открила метилов алкохол (метанол) в протопланетен диск около звездата "TW Hydrae". Метанолът е най-простият алкохол и е добре известен на Земята. Но освен че е една от вредните съставките в напитките, това химическо съединение присъства и в ранните протопланетни дискове. Неговата молекула може да се формира само в ледената фаза, когато централната звезда не се е запалила достатъчно за да изпари всичко около нея. Откритието ще помогне на астрономите да разберат химичните процеси, които се случват по време на формирането на планетните системи, което в крайна сметка може да доведат до появата на живот.

Разстояние до тази звезда е само около 170 светлинни години така че тя е идеална мишена за астрономите изучаващи младите системи. Смята се, че преди повече от четири милиарда години, около нашето младо слънце също е съществувал подобен протопланетен диск от който впоследствие се формира днешната слънчевата система.

ALMA е най-мощният в света астрономически инструмент, който е способен да изследва химическия състав и пространственото разпределение на сравнително студения газ. Наблюдения с него не само идентифицират, но и картографират метиловия алкохол (CH3OH) и метана (CH4). Изследването на тези вещества е важен момент в разбирането как органиката се появява на новозараждащите се планети.

Метанолът е един от градивни елементи за по-сложни органични молекули с основно значение за живота като аминокиселините, откъдето следва, че е от ключово значение за произхода на живота. За това, той се явява много важна цел за астрономите и въпросът е как се образува. Теорията е, че той е продукт само от реакцията между метана и водния лед покриващ праховите зърна.

Огромната резолюция на ALMA позволява да се картографира разпределението на метанола и откритието е истинска пръстеновидна структура. Тази информация води до извода, че метанола най-напред се формира в ледените зърна след което постепенно се отделя и натрупва като газ около младото слънце.

Този първи случай на регистриране на газообразен метанол в протопланетен диск отваря вратата към синтеза на по-сложни органични съединения в местата където се раждат планетите. Освен всичко, това показва, че астрономите са получили нов мощен инструмент за изучаване на произхода на живота в космоса.


  • 1506
  • 0
  • Aug 19, 2016

Коментар
Подобни публикации