spacebg covers

Откриха дълбоки канали на Титан
Мисия: Cassini–Huygens


Увеличаване

Това е мрежата от каньони "Vid Flumina" картографирана от радарът на Касини. Credits: NASA/JPL-Caltech/ASI


Касини е открил дълбоки и стръмни каньони на Титан запълнени с въглеводороди. Откритието представлява първото пряко доказателство за пълни канали на ледената луна, както и първото пряко наблюдение на каньони със стотици метри дълбочина.

Откритието е направено от анализа на данните, получени по време на облитането на Титан през май 2013 г. Тогава, радарът се е фокусирал върху склоновете около голямото северно море "Ligea Mare".

Наблюденията разкриват, че каналите образуват цяла мрежа, която е наречена "Vid Flumina" и по същество това са тесни каньони. Тяхната ширина се оценява на по-малка от километър, но са с наклони по-стръмни от 40 градуса. Освен това са и доста дълбоки - от 240 до 570 метра.

Нещо повече - разклоняващите се канали се появяват тъмни на радарните изображения, което е сигнал, че са пълни с течност. Радарът на Касини често се използва като камера способна да проникне през гъстата атмосфера на луната. Но по време на това облитане радарът е бил използван като алтиметър, който изпраща радио вълни до лунната повърхност за да измери височината на терена. Учените след това обединяват тези данни с предишни радарни изображения на региона за да направят откритието си.

Ключът към разбирането природата на каналите е изследване начинът по който радарния сигнал се отразява от техните дъна. Открит е равномерен блясък, който показва изключително гладка повърхност подобна на въглеводородните морета.

Наличието на такива сериозни съкращения на пейзажа показва, че какъвто и процес да ги е формирал той е бил активен много по-дълго време отколкото обикновената ерозия характерна за други области по повърхността. Като най-вероятни виновници учените посочват подем на терена или промените в морското равнище, или може би и двете.

Най-вероятно комбинацията от тези сили са допринесли за формирането на дълбоките каньони. На земята подобен начин за формиране на каньони се срещат по течението на река Колорадо в Аризона. Пример за подем захранван от ерозия е Гранд Каньона, където нарастването надморската височина на терена е причината, реката да се вреже дълбоко надолу в течение на няколко милиона години. Земни примери за каньони образувани от вариации в нивото на водата се срещат много. Когато нивото на водата във водния резервоар спадне, тогава се увеличава скоростта на ерозията на реките, които се вливат в него.

На Титан най-вероятно протичат същите процеси но там скалите са от лед, а реките са от метан. Данните на алтиметъра показват, че течността в някои от каньоните около Ligea Mare е на морското равнище, в други тя е десетки метри по-високо в надморска височина. Учените интерпретират, че това всъщност трябва да са притоци, които се вливат в основните канали по-долу.

Бъдещата работа ще доусъвършенства методите използвани в това изследване и може би ще изскочат още канали или каньони. Учените очакват работата да допринесе за по-цялостно разбиране на силите, които са оформили пейзажа на луната.


  • 821
  • 0
  • Aug 11, 2016

Коментар
Подобни публикации