spacebg covers

Откриха интересно свойство на тъмната материя
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Това са снимки на шест различни клъстери от галактики, фотографирани от Хъбъл (синьо) и Чандра (розово). От подобни карти, астрономите правят заключения как тъмната материя се държи, когато куповете се сблъскат. Изследвани са общо 72 големи сблъсъци. Image Credit: NASA and ESA


Космическите телескопи "Хъбъл" и "Чандра" са показали, че тъмната материя не се забавя, когато се сблъсква сама със себе си. Това означава, че тя взаимодейства със себе си по-малко, отколкото се е смятало. Според учените, това откритие стеснява възможностите за истинската природа на това мистериозно вещество.

Тъмната материя е невидима субстанция, която изгражда по-голямата част от масата на Вселената. Тъй като тъмната материя не отразява, поглъща или излъчва светлина, тя може да се наблюдава само косвено чрез нейното гравитационно поле.

Тя става особено видима в огромните галактични купове, където поражда ефектът на гравитационната леща. Сега, за да извършат откритието, астрономите са изследвали 72 сблъскващи се галактични купове.

Хъбъл е бил използван, за да състави карта на разпределението на звезди и тъмна материя в различни времена от сблъсъците, а Чандра е изследвала рентгеновото излъчване на взаимодействащите газови облаци.

Галактичните купове са направени от три основни съставки: галактики, газови облаци и тъмна материя. По време на сблъсъците, газовите облаци между галактиките се сблъскват един в друг, забавят се и се спират. Галактиките са много по-малко засегнати защото техните звезди просто се разминават и като цяло не се забавят.

При катастрофите на галактическите купове, учените знаят количеството на взаимодействащите облаци и галактики. Сравнявайки как тъмната материя се държи във времето, може да се види как тя взаимодейства сама със себе си. Астрономите са открили, че подобно на галактиките и тъмната материя продължава без да се забавя през ожесточените сблъсъци. Това означава, че тъмната материя не взаимодейства с частиците видима материя и това, което изгражда другата тъмна материя. Ако тъмната материя взаимодействаше със насрещно идваща друга тъмна материя, тогава видимото положение на галактиките щеше да е изместено.

Сблъсъците между галактичните купове продължава стотици милиони години, така че дори да наблюдаваме една такава катастрофа през един цял човешки живот, това всъщност в най-добрия случай ще бъде само един единствен кадър от космическия филм. Това означава че е трудно да се тълкуват данните и да са правят изводи за такъв кратък период. Някога, когато се натрупат повече данни ще стане възможно да се сглобява пълната картина и ще се разбере по-добре случващото се.

Но все пак, с това откритие, астрономите успешно са открили едно от свойствата на тъмната материя. Сега вече са наред физиците - теоретици, които вече имат по-малък набор от неизвестни при изграждане на своите модели.

Тъмната материя може да има богати и сложни свойства но тези най-нови резултати изключват взаимодействия, които създават сила на триене и тъмната материя да се забави.

Астрономите сега работят върху определянето на друго свойство на тъмната материя - нейните частици да се удрят една с друга и като резултат да отскачат от облаците. Освен чрез сблъскващите се купове, астрономите също се опитват да изучават свойствата на тъмната материя и от сблъскващите се галактики, които са много по-чести във Вселената.


  • 1300
  • 0
  • Mar 27, 2015

Коментар
Подобни публикации