spacebg covers

пипала на мъгла може да се видят как пълзят по целия южен полюс на титан на снимката която е напра
Мисия: Cassini–Huygens


Пипала на мъгла може да се видят как пълзят по целия южен полюс на Титан на снимката, която е направена от Майк Браун и колегите му, на базата на данни от Касини.

Мъглата се намира в региони, където намиращият се на повърхността течен метан се изпарява в атмосферата. Изображението показва, че мъглата се простира на големи площи в южният полюс, където настъпва края на лятото. Наличието на мъгла е първото пряко доказателство за обмен на материал между повърхността и атмосферата, което доказва наличността на активен хидроложки цикъл, който досега е известен само на Земята. Браун и колегите му описват своите открития в статия публикувана в Astrophysical Journal.

Изследователите направиха откритието като използваха данните от "Визуалния и инфрачервен спектрометър" (VIMS) на борда на космическия кораб "Касини". Браун и екипът му филтрират данните от (VIMS), като обработват широк диапазон от изображения във видимия и инфрачервеният обхват, на различни дълбочини в атмосферата вариращи от 250м до 25км от повърхността. На базата на анализа на разсейването на светлината от малките капчици метан намиращи се в облаците открили, че на практика има изолирани облаци намиращи се до височина от около 750 метра. Тези облаци не се разпростират на по - висока надморска височина в топосферата на луната, където се намират обичайните облаци. С други думи са открили мъгла.
Credit: Mike Brown/Caltech

"Мъгла, облаци, роса, или кондензация се образува, когато наситеността на въздуха достига около 100% влажност," казва Браун. "Има два начина за това. Първия е очевиден чрез добавяне вода (на Земята) или метан (на Титан) към заобикалящия ги въздух. Втория е много по-чест - изстудяване на въздуха, така той може да съдържа по-малко вода (или течен метан), като излишъка трябва да кондензира". Това е най честия метод за образуване на мъгла на Земята, но на Титан това е невъзможно, защото спадът на температурата, заради плътната атмосфера, по повърхността на луната е много бавен процес, за да позволи конденз.

Единственият възможен начин да се образува мъгла на Титан, е да се увеличи влажността на въздуха. И единственият начин да стане това, Браун казва, е чрез изпаряване на течността - в този случай, метан, най-често срещания въглеводород на Луната, който съществува в твърда, течна и газообразна форма.

Браун отбелязва, че изпарението на метан на Титан "означава, че трябва да е валяло дъжд, което означава потоци, басейни, ерозия и геология. Наличието на мъгла на Титан доказва за първи път, че на Луната в момента има активен метан - хидроложки цикъл." Също така това е още едно пряко доказателство че повърхността на луната е изпълнена с езера от въглеводороди.

Източник physorg

  • 1029
  • 0
  • Mar 23, 2012

Коментар
Подобни публикации