spacebg covers

Планк приключи своята работа
Мисия: Planck


Космическият кораб "Планк" на фона на микровълновата вселена, която картографира. Credit: ESA

След 4.5 годишна работа, космическият телескоп изучаващ реликтовата радиация от Големия взрив и еволюцията на звездите и галактиките през цялата история на Вселената, приключи своята работа.

Планк е проектиран да картографира най-древната радиация в космоса (CMB), която е нещо като моментен кадър на цялата Вселена, когато е била на възраст само около 380 хиляди години след Големия взрив. Тази светлина е записала основна информация, която разкрива изначалните условия, които в крайна сметка довеждат до Вселената в която живеем днес.

И така, последната команда към космическият апарат е изпратена на 23 октомври, 2013 год. Това е най-последната част от редицата процедури, които европейската космическа агенция предприема за да бракува кораба. Само два дни преди това, контролерите на мисията заповядват включване на двигателите, които трябва да изгорят и последната капка гориво останала в резервоарите. Това е една от мерките, която ще гарантира, че Планк ще остане в постоянна безопасна конфигурация за много дълъг период от време.

Сложните процедури започват на 9-ти октомври, когато Планк изпълнява продължителна, двудневна маневра, с която напуска точката на Лагранж "L2" и се паркира в стабилна орбита около Слънцето. След това, изгарянето на остатъчното гориво е важна стъпка, в превръщането на космическият кораб в инертен обект, което е едно от съвременните изисквания на космическите агенции при бракуването на космическите апарати.

След тази последна маневра, навигаторите изпращат софтуер, който трябва да изключи захранването и да деактивира бордовите механизми за защита на системите. След това, най-последната стъпка е просто изключване на предавателите. След този акт, повече никога няма да се получи сигнал от Планк.

И така, след кратка церемония, последната команда е изпратена на 23 октомври от Ян Таубер - ръководител на научният екип на мисията. Един от двата инструмента - "HFI" е изчерпал своя течен хелий още през януари 2012 година. До тогава, космическият кораб е извършил общо пет пълни сканирания на небето. От януари 2012 г. са осъществени още две проучвания само с другия инструмент, "LFI", което дава възможност на учените да усъвършенстват своите CMB данни. Всички научни операции приключват на 3 октомври 2013 год., а полезният товар е изключен на 19 октомври.

Сега вече нефункциониращия Планк се движи около Слънцето по траектория, която ще го води далеч от системата Земя-Луна в продължение на стотици години. Процедурата е много сходна с неговия брат "Хершел", който беше деактивиран през юни тази година.

Тези две мисии със сигурност ще останат в историята не само с научния си принос, но и със своята амбициозност в точката на Лагранж "L2", което ще спомогне доста при разработката на бъдещи мисии там.


  • 1489
  • 0
  • Oct 30, 2013

Коментар
Подобни публикации