spacebg covers

подобно на течност в стъклена чаша която се плиска насам - натам когато я разклатим чандра е отк
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Подобно на течност в стъклена чаша, която се плиска насам - натам, когато я разклатим, Чандра е открил че огромни облаци от горещ газ също се плискат напред - назад в клъстера от галактики Abell 2052. Тази масивна галактичаска група се намира на около 480 милиона светлинни години от Земята. Горещия и ярък газ има средна температура от около 30 милиона градуса и неговата спираловидна структура обхваща почти един милион светлинни години - огромно разстояние около една гигантска елиптична галактика в центъра на изображението. Тази спирала от газ е създадена от движението на малка група от галактики, които преминават близо до по-голямата елиптична галактика. Когато по-малките галактики се приближат до центъра, горещия газ се привлича от центъра. Когато започнат да се отдалечават газа променя посоката си и започва да се движи обратно навътре. Понеже малките галактики орбитират около по-голямата, движението на газа е подобно на вода в стъклена чаша, когато я разклатим напред - назад.
Този тип движение в Abell 2052 има важни физически последици. Първо, това помага да се декомпресира газа който попада в централната галактика, като по този начин се ограничава производството на нови звезди. Освен това тези разплисквания разпространяват тежки елементи като желязо и кислород произведени от експлозията на супернови. Тези елементи се използват за изграждане на бъдещи поколения от звезди и планети и са необходими за живота, какъвто го познаваме.

Източник: НАСА

  • 1069
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации