spacebg covers

правейки най-дълбокото рентгеново изображение до момента астрономите са открили първите преки дока
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Правейки най-дълбокото рентгеново изображение до момента, астрономите са открили първите преки доказателства, че масивните черни дупки са често срещани в началото на Вселената. Това откритие е от рентгеновата обсерватория "Чандра" и показва, че множеството малки черни дупки стават все по-агресивни, отколкото се смяташе досега, успоредно с растежа на приемащите ги галактики.

Чандра се е взирала непрекъснато в парче от небето, повече от шест седмици и астрономите наричат това наблюдение "Chandra Deep Field South (CDFS)". Когато то се комбинира с много дълбоките оптични и инфрачервени снимки от космическия телескоп "Хъбъл", новополучените данни позволяват на астрономите да открият черни дупки в 200 далечни галактики, датиращи от времето, когато Вселената е била на възраст между 800 000 000 - 950 000 000 години.
Художествена концепция на черна дупка - бебе
Увеличаване Композирано изобравение от дълбоките полета на телескопите "Хъбъл" и "Чандра". Image credit: X-ray: NASA/CXC/U.Hawaii/E.Treister et al; Infrared: NASA/STScI/UC Santa Cruz/G.Illingworth et al; Optical: NASA/STScI/S.Beckwith et al

Видео

"До сега, ние нямахме представа какво е било количеството на черните дупки в тези ранни галактики или че дори са съществували", казва Езекиел Трейстер от университета на Хавай, водещ автор на новото изследване. "Сега вече знаем, че те са там, и са в активет растеж".

Супер големия растеж означава, че черните дупки в CDFS са по-малко екстремни версии на квазарите. Квазерите са много редки но изключително ярки обекти, захранвани от материята попадаща върху свръхмасивни черни дупки. Източниците в CDFS са около сто пъти по-бледи и черните дупки са около хиляда пъти по-леки от тези в квазарите.

Наблюдението е установило, че между 30 и 100 процента от далечните галактики съдържат нарастващи свръхмасивни черни дупки. Екстраполирайки тези резултати от малката област на наблюдение до цялото небе, се оказва че най-малко 30 милиона свръхмасивни черни дупки съществуват в ранната Вселена. Това е над 10 000 по-голям от очаквания брой квазари в началото на Вселената.

"Изглежда, че ние открихме цяла нова популация от черни дупки - бебета", каза съавтора Кевин Чалински. "Смятаме, че тези бебета ще нарастнат от около сто дори хиляди пъти и в края на краищата ще станат гигантските черни дупки, които виждаме днес, почти 13 милиарда години по-късно."

А населението от младите черни дупки в ранната Вселена е било предсказано, но все още не е наблюдавано. Подробни изчисления показват, че общият размер на растежа на черните дупки, наблюдавани от този екип е около сто пъти по-висок от последните оценки.

Тъй като почти всички от тези черни дупки са обгърнати в гъсти облаци от газ и прах, оптичните телескопи често не могат да ги открият. Въпреки това, високоенергийните рентгенови лъчи могат да проникнат през тези воали, което позволява черните дупки да бъдат проучени.

Физиците изучаващи черните дупки искат да научат повече как първите свръхмасивни черни дупки са се образували и как те нарастват. Въпреки че има доказателства за паралелно развитие на черните дупки и галактиките на близко разстояния, новите резултати от Чандра показват, че тази връзка започва много по-рано отколкото се смяташе досега, може би още от самия произход и на двете.

"Повечето астрономи смятат, че в днешната вселена, черните дупки и галактиките са някакъв вид симбиоза и растат заедно", каза Приа Натараджан, съавтор от Йейлския университет. "Ние показахме, че тази връзка е съществувала от много древни времена."

Източник: НАСА

  • 1621
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации