spacebg covers

първата европейска антена от масива -atacama large millimeter-submillimeter array- (alma)


Първата европейска антена от масива "Atacama Large Millimeter/submillimeter Array" (ALMA), успешно е транспортирана до обсерваторията "Array Operations Site" (AOS) на 27 юли 2011год. Самия транспорт е значително постижение, защото AOS се намира в платото "Chajnantor", което е разположено на височина 5000 метра над морското равнище. Тук тя се присъединява към масива от антени "ALMA", който е изграден от различни международни партньори. С новото попълнение броя на антените става 16.

Този брой вече е достатъчен за да позволи на ALMA да функционира. Следователно, новата антена е важен крайъгълен камък за проекта и скоро астрономите ще започнат научни изследвания.
Увеличаване

Антената е произведена от европейския консорциум "AEM" и е предадена на обсерваторията на ЕСО през април. Тогава антената се е намирала в съоръжение за операционна поддръжка (OSF), където са проведени шест месечни изпитания. OSF е на надморска височина от 2900 метра в подножието на чилийските Анди. Там, антената е оборудвана с високо чувствителни детектори, които се охлаждат с течен хелий, както и с друга необходима електроника. Сега, едно от гигантските превозни средства на ALMA е превозило антената 28км по черните пътища през пустинята към AOS.

ALMA Мениджъра Стефано Stanghellini казва: "Страхотно е да се види първата европейска антена в Chajnantor. През това сухо плато преминава един от шедьоврите на технологията, който ще изследва космоса."

Ранните научни наблюдения са планирани да започнат по-късно тази година. Въпреки че ALMA е все още в процес на изграждане, астрономите от цял свят са подали почти 1000 предложения за ранни наблюдения. Тези предложения са около девет пъти повече от плануваните, което показва колко се вълнуват учените от работата на този телескоп, дори при този ранен етап.

Последната стъпка - от OSF до Chajnantor е сравнително кратка, но се отличава с голяма надморска денивелация. Платото е около 2100 м по-високо от OSF, което благоприятства за улавянето на милиметровите и субмилиметровите дължини на вълните, които са слаби сигнали идващи от космоса и лесно се абсорбират от атмосферата на Земята.

Но докато Chajnantor е перфектен за Алма, изключително голямата надморска височина и липсата на кислород е много неприятно за хората. Въпреки че има изградена техническа сграда там, тя всъщност е една от най-високите сгради в света, персонала работещ по проекта използва колкото се може повече дистанционното управление от по-ниската надморска височина на OSF.

Когато строежът завърши през 2013 г., ALMA ще се състои от общо 66 антени, които ще работят заедно като един мощен телескоп виждащ в милиметровия и субмилиметровия диапазон. ALMA ще помогне на астрономите да изучават произхода на планетите, на звездите, на галактиките и дори на самата Вселена. Ще стане възможно да се наблюдава хладния молекулярен газ и прах в Млечния път и извън него, както и реликтовата радиация, останала от Големия взрив. За проекта ALMA, ще бъдат доставени 25 антени от ЕСО, 25 антени от Северна Америка и 16 от страните в Източна Азия.
величаване
Увеличаване
Увеличаване Credit: ESO

Източник: ЕСО

  • 1583
  • 0
  • Mar 23, 2012

Коментар
Подобни публикации