spacebg covers

сдо засне активения регион 1158 който пусна на свобода мощен рентгенов пристъп и е най-големиа до
Мисия: Solar Dynamics Observatory


СДО засне активения регион 1158, който пусна на свобода мощен рентгенов пристъп и е най-големиа до момента от Слънчевия цикъл №24. Активния регион 1158 се намира в южното полукълбо, което изостава от северното по активност, но в момента от него извират огромни огнени струи! Тази картина на възпламеняващия регион е от днеска 15-ти февруари, 2011 година от AIA 335. Много от късите линии в изображението не са част от изригването, а се дължат от разсейването на светлината вътре в телескопа. Тези недостатъци ще се оправят по-късно.
Credit NASA/SDO/AIA

  • 1831
  • 0
  • Mar 19, 2012

Коментар
Подобни публикации