spacebg covers

тази мозайка от снимки от навигационната камера на опортюнити показва 90-градусова гледка на изток
Мисия: Spirit and Opportunity


Тази мозайка от снимки от навигационната камера на Опортюнити показва 90-градусова гледка на изток след 93.3 метрово придвижване на ровъра по посока изток-североизток през 2382 марсиански ден (сол) или 6-ти октомври, 2010. По терена се наблюдават светли и по-тъмни вълни в пясъка образувани от вятъра. На следващия сол, Опортюнити e изминал допълнително 94,3 метра към ръба на кратера Endeavour. Ровърът има да измине още 8 км, докато достигне целта си, но части от ръба на кратера се виждат на хоризонта.
Увеличи Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Източник: НАСА

  • 1130
  • 0
  • Mar 20, 2012

Коментар
Подобни публикации