spacebg covers

това е поразителна гледка с висока резолюция на меркурий изображението е мозайка от множество отде
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Това е поразителна гледка с висока резолюция на Меркурий. Изображението е мозайка от множество отделни изображения, направени от MDIS. Близо до хоризонта се забелязват два кратера: Basho и Tolstoj. Basho може да бъде разграничен като кратер малко под центъра на изображението, в който се наблюдава характерен пръстен от тъмен материал, както и набор от светли лъчи произхождащи от кратера. Светлите лъчи показват, че Basho е сравнително млад кратер. Тъмният материал около кратера може да представлява скали с различен химичен състав, които се намират под повърхността на Меркурий, но са оголени от въздействието създало Basho.
Увеличи Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

На североизток от Башо е много по-големия кратер Tolstoj. В района на кратера Tolstoj може да се види широка област от тъмен материал, който включва и обширен светъл терен. Възможно ли е този тъмен материал да е подобен на материала на Basho и е изкопан когато Tolstoj се формира? Орбиталната мисия на MESSENGER ще се опита да отговори на този въпрос и на много други, насочени към разбирането на състава на кората на Меркурий.

Изображението е съставено на 14 януари 2008год. Кратера Basho е 80км в диаметър. Tolstoj е с размери 390км. Източник: messenger

  • 646
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации