spacebg covers

търкалящи се камъни на луната следите които оставят свидетелстват за един
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Търкалящи се камъни на Луната.

Следите които оставят, свидетелстват за един от многото примери, как гравитацията променя лунната повърхност с течение на времето. Следи от търкалящи се скали, често се наблюдават по вътрешните стени и стените на централните върхове на кратерите, защото те се отличават със голяма височина и стръмни наклони. Търкалящото се тяло на Луната се отличава с голяма инерция. Това означава, че когато скалата се откърти, вследствие на външен удар или лунотресение, тя ще измине значително разстояние или ще спре ако нещо се изпречи на пътя и, например кратер. Почти всички следи оставени на Луната заради повишената инерция изглеждат линейни, но показаните на изображението изглеждат извити.
Увеличаване Четири търкалящи се скали по повърхността на Луната, оставили закръглени следи заради сложния терен. Това е нещо много рядко. Изображението обхваща област 756 метра широка. NASA/GSFC/Arizona State University.От широкоъгълното изображение се вижда, че пропадналите скали се намират в сравнително гладък и лишен от кратери терен, но той е част от деградиралата стена на кратера "Pikel'ner". Освен това, се забелязва че, близо до стената на стария кратер се е появил нов пресен кратер. Като се вземе предвид местоположението на тези камъни и извитите следи, които са оставили, най-вероятно те са изхвърлени от новото въздействие, след което са се приземили на деградиралия склон на големия кратер. Следите които са оставили след това по пътя си надолу по склона предоставят информация за формата, скоростта, ъгълът под който камъка ударя повърхността, и състава на повърхностните материали (рехав или уплътнен реголит). Наблюдаваните вълнички в следите обуславят неправилната форма на камъните. Другото интересно е, че четирите каменни блока са сходни по размери - от 7 до 9 m.
Увеличаване Контекстно изображение. Забелязва се как стената на стария и ерозирал кратер е бомбандирана от нов, който е изхвърлил скалите. NASA/GSFC/Arizona State University
Увеличаване Обичайна гледка от търкалящи се скали, оставили почти праволинейни следи. NASA/GSFC/Arizona State University].
Увеличаване Тази скала ако не беше попаднала в капана на кратера, най-вероятно щеше да остави значително по-дълга следа по повърхността. NASA/GSFC/Arizona State University

  • 1488
  • 0
  • May 8, 2012

Коментар
Подобни публикации