spacebg covers

хершел намира по-малко тъмна материя но повече нови звезди космическия
Мисия: Herschel Space Observatory


Хершел намира по-малко тъмна материя, но повече нови звезди.

Космическия телескоп Хершел е открил население от галактики, забулени в прах, които не се нуждаят от тъмна материя за да държат звездите си в строй, която също предизвиква колапса на газовете при формирането на нови звезди.

Наблюдаваните галактиките са много далечни и всяка е с маса около 300 милиарда пъти масата на Слънцето. Тези открити размери предизвикват теорията, според която една галактика трябва да бъде с маса повече 5000 милиарда слънчеви маси за да може да задържа звездите си. Но такива галактики не са наблюдавани. Затова повечето от масата на галактиката се определя като "тъмната материя" - хипотетично вещество, което все още не е открито, но астрономите смятат че то трябва да съществува и да възпира разпадането на галактиките.

Текущите модели описващи зараждането на галактиките започват с натрупването на големи количества тъмна материя. Нейното гравитационното поле привлича обикновените атоми. Ако бъдат събрани достатъчно атоми на едно място се получава процеса "Starburst" или ражда се звезда. Този процес е наблюдаван в далечни галактики да протича със скорост 100-1000 пъти по-бързо, отколкото в нашата собствена галактика днес.
Увеличаване Това изображение във фалшиви цветове показва парче от небето, известно като "Lockman Hole", видяно от инструмента SPIRE на борда на Хершел. То се намира се в северната част на съзвездието Голяма мечка, и като представлява "дупка" на небето която почти не съдържа близки галактики, като по този начин предоставя идеална възможност за наблюдаване само на галактиките в далечната Вселена. Почти всяка точка от изображението е цяла галактика, съдържаща милиарди звезди и образували се преди 10-12милиарда години, когато вселената е била само на милиард години. Откриване на тези галактики поотделно е особено трудно, тъй като те са изключително слаби се припокриват една с друга в образите на Хершел. Това създава мъгла от инфрачервено излъчване, известно като Космически нфрачервен фон (CIB). Проучването на CIB и по-специално колебанията в него е важно, най-вече да се види дали галактиките са склонни да бъдат групирани в малки и големи мащаби. Credits: ESA & SPIRE consortium & HerMES consortiumНови наблюдения от Хершел показват, че не се нуждаем от толкова много тъмна материя за предизвикване на "Starburst". Откритието е направено чрез анализ на инфрачервени снимки, от инструмента Herschel’s SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver) работещ в дължините от 250, 350, и 500 микрона. Това са около 1000 пъти по-дълги дължини на вълните от видимите за човешкото око и разкриват галактики, които са дълбоко обгърнати от праха.

В образите от Хершел се появяват толкова много галактики, че те създават мъгла от инфрачервено излъчване, известна като космически инфрачервения фон. Галактиките не са разпределени случайно, а следват основните линии на тъмната материя във Вселената. Така мъглата има отличителен модел от светли и тъмни петна. Анализа на яркостта на петната от изображенията на SPIRE показват, че "Starburst" в далечните инфрачервени галактики е 3-5 пъти по-висок в сравнение с предходни анализи, главно във видимата дължина на вълната от телескопа Хъбъл и други телескопи. По-нататъшния анализ и симулациите са показали, че галактиките с малка маса са удобно място за формиране на звезди. Но също така е открито, че на по-малко масивните галактики им е трудно да формират звезди след първото поколение преди да се слеят една с друга. На другия край на скалата, газа в по-масивните галактики се охлажда доста бавно и се забавя колапса необходим за запалването на новите звезди.

От новото откритие следва, че само галактики с "правилни маси" от няколко стотици милиарда слънчеви маси, могат да предизвикат чудовищния темп на звездообразуване. Моделите описващи формирането на галактиките вече могат да бъдат коригирани. Като отчетат новите резултати, астрономите ще се приближат една стъпка по-близо до разбирането на начина на формиране на галактиките, включително и как се е появила нашата собствена.

Източник: ЕКА

  • 1011
  • 0
  • Apr 4, 2012

Коментар
Подобни публикации