spacebg covers

хершел откри бушуващи ветрове съставени от молекулярен газ които се простират надалеч от галактики
Мисия: Herschel Space Observatory


Хершел откри бушуващи ветрове съставени от молекулярен газ, които се простират надалеч от галактиките. Най-вероятно в продължение на годините, тези изходящи потоци имат силата да събличат галактиките от газ, което забавя и най-накрая преустановява звездообразуването.

Ветровете, които Хершел е открил са необикновени. Най-бързия духа със скорост по-голяма от 1000 км / сек, или около 10 000 пъти по-бързо от ураганния вятър на земята. Това е първият път, когато се наблюдават изходящи молекулярни газове от галактики. Това е важно откритие, защото звездите се образуват от молекулярен газ, а тези потоци ограбват тази ценна суровина. Ако изходящите потоци са достатъчно силни, те дори може да спрат формирането на нови звезди като цяло.
http://www.esa.int/images/UltraLuminousInfraRedGalaxy_H.jpg Изходящи потоци от газ, произтичащи от обикновена галактика. Това е художествено изображение. Credits: ESA/AOES Medialab

За да направят това откритие, учените са извършили спектрални анализи с камерата на "Хершел" на 50 галактики. Заключението е, че 1200 пъти масата на нашето Слънце се губи всяка година от галактиките притежаващи най-силните потоци. Това е достатъчно, за да се издуха целия материал изграждащ нови звезди за период от един до 100 милиона години. С други думи, някои галактики може напълно да преустановят звездообразуването само за един милион години. Тези ветрове могат да бъдат предизвикани от интензивното излъчване на светлина и частици от младите звезди, или чрез ударни вълни от експлозията на стари звезди. Освен това, те могат да бъдат предизвикани от радиацията излъчена когато материята се върти около черната дупка в центъра на галактиката.

Най-бързите ветрове изглежда идват от галактиките, които съдържат най-ярките "активни галактически ядра", в които огромна черна дупка се храни от заобикалящата я среда. В момента тази идея се тества от наблюдения. Резултатите може да бъдат стъпка към обясняването как някои елиптични галактики се образуват.

Елиптични галактики са огромни острови от звезди, в които вече е спряло производството на нови звезди, защото те са изчерпали своите залежи от газ. По-малките галактики взаимодействат и се сливат помежду си и по този начин доставят повече храна за централната черна дупка в комбинираното ядро, което го прави по-голямо и по-активно. Това може да доведе до по-мощен вятър, който премахва молекулярния газ и преустановява по-нататъшното формиране на звезди, което води до образуването на елиптична галактика.

Увеличаване

  • 1614
  • 0
  • Apr 4, 2012

Коментар
Подобни публикации