spacebg covers

хъбъл е открил рядък клас звезди наречени -сини изоставащи- в сърцето на нашата галактик
Мисия: Hubble Space Telescope


Хъбъл е открил рядък клас звезди, наречени "сини изоставащи" в сърцето на нашата галактика Млечния път. Сините изоставащи се наричат така, защото те очевидно изостават в процеса на стареене, и са някак си по-млади от населението звезди сред които са открити. Те също така са открити както в много отдалечени звездни купове, така и сред близките звезди, но никога не са били забелязани вътре в ядрото на нашата галактика. Не е ясно как сините изоставащи се формират. Общата теория е, че те се образуват от бинарните двойки. Тъй като по-масивната звезда еволюира по-бързо и се разширява, по-малката натрупва материал от своя спътник. Това усилва водородния синтез и кара нарастващата звезда да се превърне в гореща и синя, наподобявайки масивна млада звезда.
Увеличи: 42-та кандидата за "сини изоставащи". Credit: NASA, ESA, W. Clarkson (Indiana University and UCLA), and K. Sahu (STScl)

Резултатите подкрепят идеята, че в централната издутина на Млечния път звездообразуването е замряло отдавна преди милиарди години. Тези области сега се обитават от стари слънца предимно жълти и червени джуджета. Гигантски сини звезди някога се живеели там, но те отдавна са избухнали като свръхнови.

Това откритие е станло заради едно друго проучване от Хъбъл през 2006 год. То целяло космическия телескоп да се вгледа в около 180 000 звезди, претъпкани в централната издутина на нашата галактика отдалечени на 26 000 светлинни години от нас. Проучването има за цел да открие топли подобни на Юпитер планети, които обикалят близо до звездите си. По този начин, екипът се натъкнал тези странни птици - 42 сини звезди с яркост и температури, характерни за много по-млади звезди от наблюдаваните в тези области.

Наблюденията ясно показват, че ако има младо население в издатината, то е много малко. Астрономите използват "Хъбъл" за да разграничат движението на тези млади звезди от основния звезден фон. Смята се, че те обикалят около центъра на галактиката с различна скорост. За проследяване тяхното движение се изисква връщане на наблюденията две години назад. След изследването на архивите, се установило, че сините изоставащи се движат заедно с другите звезди в издатината. От общо 42 кандидата за сини изоставащи, учените смятат че някъде между 18 и 37 вероятно са истински.

"Програмата имаше за цел да открие планети, преминаващи транзитно пред дисковете на звездите", казва Кайлаш Sahu, главния изследовател на проучването. "Затова може лесно да се открие променливостта на звездните двойки, която е от решаващо значение за потвърждаване дали те всъщност са сини изоставащи".

Източник: НАСА

  • 1065
  • 0
  • Mar 16, 2012

Коментар
Подобни публикации