Реклама

хъбъл наблюдава газови потоци от свръхмасивна черна дупка международен еки
Мисия: Hubble Space Telescope


Хъбъл наблюдава газови потоци от свръхмасивна черна дупка.

Международен екип от астрономи, са открили неочаквано поведение на свръхмасивна черна дупка в центъра на галактиката "NGC 5548". Техните открития могат да предоставят нови идеи за взаимодействията между свръхмасивните черни дупки и техните галактики-домакини.
Увеличаване Хъбъл наблюдава как един газов поток предизвикан от свръхмасивна черна дупка пресича неговия поглед. Credit: NASAОткритието е един спираловиден газов поток, който се движи бързо навън от дупката и блокира 90 на сто от струящите от нея рентгенови лъчи. Този задълбочен поглед в околностите на черната дупка предоставя улики за тяхното поведение в центровете на активните галактики.

И при други галактики са се наблюдавали газови потоци близо до централните черни дупки, но те не са променяли позицията си драстично. Сега, един газов поток, съвсем наскоро, е започнал да пресича линията на погледа на Хъбъл. Гледната точка "отгоре" към активни галактики като "NGC 5548" са редки и това всъщност е нова перспектива към струите изходяща материя.

Откритието е направено по време на една интензивна наблюдателна кампания с "Хъбъл", "Swift", "NuSTAR", "Чандра" и европейския "Интеграл". С тези обсерватории, международния екип от астрономи е провел най-широкия мониторинг на активната галактика през 2013 г. и 2014 г..

Това е първото пряко доказателство за дълго прогнозирания процес - "рентгенова екранировка", който се получава от мощни и восокоскоростни газови потоци, или ветрове. Тези ветрове могат да се наблюдават само, ако тяхната отправна точка е защитена от рентгеновите лъчи. Ветровете трябва да бъдат толкова силни, че да могат да се преборят с мощното гравитационно поле, в противен случай, газовете отново биха паднали в дупката. Тези ветрове са много важни, защото те регулират както растежа на черната дупка, така и на галактиката.

"NGC 5548" е известна активна галактика и тя се изследва повече от половин век. Но сега, новооткрития от Хъбъл газов поток изглежда прикрива рентгеновия фон поне от три години. Веднага след него наблюдават и другите обсерватории, но видяното от телескопа предполага подписа на много по-студен газ, отколкото са показали предишни наблюдения. Това означава, че вятърът е охладен в резултат на силно понижените йонизиращи рентгенови лъчи от ядрото.

След комбинирането и анализирането на данните от шестте обсерватории, екипът е в състояние да сглоби парчетата на пъзела. Свръхмасивните черни дупки в ядрата на активните галактики, като при "NGC 5548", когато се хранят не поглъщат всичко, всъщност те завихрят голямата част от веществото и го изхвърлят обратно в космоса със високи скорости и енергии. Така например, обичайния вятър от "NGC 5548" достига скорости около 1000 км в секунда. Но сега скоростта на новонаблюдавания вятър е много по-голяма. Скоростта е около 5 000 км в секунда, но той е много по-близо до ядрото. Това изтичане на газ от "много-по дълбоко" замъглява 90 на сто от рентгеновата светлина излъчвана от акреционния диск нагрят до милиони градуси и това позволява по-високите слоеве да изстинат. Те стават източник на ултравиолетова и видима радиация, излъчвана от само няколко светлинни дни над черната дупка.

  • 928
  • 0
  • Oct 28, 2014

Коментар
Подобни публикации