spacebg covers

чандра е наблюдавала първия транзит на екзопланета в х-лъчи космическата р
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Чандра е наблюдавала първия транзит на екзопланета в Х-лъчи.

Космическата рентгенова обсерватория "Чандра" за първи път в историята е наблюдавала транзита на далечна планета в изцяло рентгенова светлина. Досегашните наблюдения са били само в оптични или инфрачервени дължини.
Увеличаване Художествена интерпретация на HD 189733b, която е първата екзопланета наблюдавана да преминава пред своята звезда в рентгенови лъчи. Image Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/K.Poppenhaeger et al; Illustration: NASAЗвездната система е HD 189 733 отстояща на 63 светлинни години от нас. Чандра и европейската обсерватория "XMM Newton" са наблюдавали спад в интензивността на рентгеновата светлина, когато планетата преминава транзитно пред звездата. С това, най-накрая учените могат да изучават една планета в рентгенови лъчи, което е важно, защото разкрива нова информация за нейните свойства.

Въпросният обект е може би най-изуваната чужда планета, известна като "HD 189733b". Тя представлява горещ Юпитер, или притежава маса колкото на Юпитер, но е повече от 30 пъти по-близо до своята звезда, отколкото Земята до Слънцето. Една година там е с продължителност само 2,2 дни.

HD 189733b е най-близкия горещ Юпитер до Земята, което го превръща в основна цел за астрономите. Заради това, всички съвременни инструменти базирани както в космоса, така и на земята обръщат специално внимание върху него. Например съвсем наскоро учените работещи с телескопа Хъбъл оповестиха, че цвета на горещия Юпитер, за разлика от нашия, е тъмно син. Това се дължи на разсейването на синята светлина от силикатни частици в неговата атмосфера.

Чандра и XMM Newton също не правят изключение. Техните данни обаче предоставят улики за размера на атмосферата. Оказва се, че блокирането на рентгеновата светлина от звездата следствие транзита на планетата е три пъти по-голямо от оптичната светлина. Това предполага, че съществуват разширени слоеве в атмосферата на планетата, които са прозрачни за видимата светлина, но са непроницаеми за рентгеновите лъчи. За сега са необходими още проучвания за да се потвърди тази теория.

Също така, астрономите вече могат да изучат как звездата и планетата си влияят една на друга. От десетилетие се знае, че ултравиолетовите и рентгеновите лъчи от централната звезда изпаряват атмосферата на HD 189733b с течение на времето. Оценките са, че загубата е 100 000 000 - 600 000 000 килограма маса за секунда. Ако атмосферата наистина се окаже раздута, тогава загубата ще бъде от 25 до 65 процента по-бърза.

Основната звезда, също притежава слаб червен другар, открит за първи път в рентгенови лъчи от Чандра. Звездите вероятно са формирани по едно и също време, но основната звезда изглежда с 3 - 3,5 милиарда години по-млада защото се върти по-бързо, показва по-високи нива на магнитна активност и е около 30 пъти по-ярка в рентгенови лъчи от своя спътник.

Причината за "младоликостта" на звездата може би е горещия Юпитер около нея. Може би планетата поддържа въртенето на звездата, а магнитната активност е висока заради приливните сили действащи там. По-високата активност са отличителните белези на много по-младите звезди.

  • 1177
  • 0
  • Jul 30, 2013

Коментар
Подобни публикации