spacebg covers

чандра откри рентгенова струя на 124 милиарда светлинни години от нас струята е създадена от свръ
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Чандра откри рентгенова струя на 12,4 милиарда светлинни години от нас. Струята е създадена от свръхмасивна черна дупка и тя е най-далечната подобна структура наблюдавана от астрономите.

През тази епоха, гигантските черни дупки са в процес на интензивен растеж. Те засмукват материя от околното пространство. Част от тази материя попада към центъра на дупката а останалата се превръща в почти чиста енергия под формата на радиация и мощни лъчи от високо-енергийни частици отлитащи с почти светлинна скорост. По нататък, частиците от тези високоскоростни струи взаимодействат с магнитните полета или с фотоните в околното пространство и произвеждат специфична радиация.

Всичко това, астрономите наричат "квазер". Новонаблюдаваният квазер е "GB 1428 4217" или "1428 GB" за по-кратко. Учените са впечатлени от новия резултат защото освен че е рекордьор, всъщност са известни много малко рентгенови струи в началото на Вселената.
Увеличаване Това е съставно изображение на най-далечната известна рентгенова струя. Данните от рентгеновата обсерватория "Чандра" са в синьо. Радио данните от Very Large Array са в лилаво, а фоновото изображение от "Хъбъл" е в жълто. Credits: X-ray: NASA/CXC/NRC/C.Cheung et al; Optical: NASA/STScI; Radio: NSF/NRAO/VLAКогато електроните в струята отлетят от квазера, те се движат през море от фонови фотони останали след големия взрив. Това води до взаимодействие между тези частици и резултатът е увеличаване енергията на фотона - достатъчна за да го превърне в рентгенов лъч.

По този начин яркостта на струята в рентгенови лъчи зависи освен от бързината на електроните, така и от дължината на струята. Това означава, че рентгеновата радиация от GB 1428 ще разкаже нещо за околната среда около свръхмасивните черни дупки и приемащите ги галактики в ранната Вселена.

Тъй като квазера се вижда, когато Вселената е на възраст около 1,3 милиарда години - по-малко от 10% от сегашната и стойност, космическото фоново лъчение е хиляди пъти по-силно, отколкото е сега. Това прави струята много по-ярка, което компенсира отчасти затихването поради отдалечеността.

Преди откриването на тази струя, най-отдалечената известна е била на 12,2 милиарда светлинни години от нас. Друга е на около 12 милиарда светлинни години открита най-напред в радиовълни от Very Large Array на NSF (VLA), която е много подобна на новата.

За момента за тези структури се знае малко, но изглежда, че частиците произвеждащи тези три изключително далечни рентгенови струи се движат малко по-бавно, отколкото струите от по-близки галактики. Това може да се дължи на факта, че струите или са по-малко енергични или защото се забавят повече от околната среда.

Учените смятат, че дължината на струята от GB 1428 е най-малко 230 хиляди светлинни години, или около два пъти повече от диаметъра на Млечния път. Тази струя се вижда само от едната страна на квазера и тя е насочена почти директно към нас. Тази конфигурация ще увеличи нейната яркост в рентгенови лъчи.

Наблюдения на GB 1428 също са проведени от съвместната работа на радиотелескопи в различни места на Земята. По този начин се забелязват много повече детайли. Това изследване разкрива наличието на много по-малка радио струя - с дължина около 1900 светлинни години, която съвпада с посоката на рентгеновата струя.

Вече е излишно да се казва, че тези далечни структури за напред ще са обект на изучаване от новите класове инструменти, базирани както на земята, така и в космоса.

  • 1531
  • 0
  • Dec 4, 2012

Коментар
Подобни публикации