spacebg covers

чандра откри свръхбърз вятър произхождащ от черна дупка астрономите с помо
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Чандра откри свръхбърз вятър произхождащ от черна дупка.

Астрономите с помощта на рентгеновата космическа обсерватория "Чандра" са открили залп от най-бързия и съответно най-енергичния космически вятър, произхождащ от акреционен диск около черна дупка със звездна маса.

Яростния вятър се движи с около 20 милиона мили в час, което е около 3 процента от скоростта на светлината. Това е почти 10 пъти по-бързо от вятъра, който се наблюдава обикновено от черни дупки със звездна маса.

Черните дупки се раждат, когато масивна звезда обикновено тежаща между пет и десет пъти масата на Слънцето колапсира. Черната дупка е известна като IGR J17091-3624 или IGR J17091 за по-кратко. Скоростта на вятъра от IGR J17091 съвпада с някои от най-бързите ветрове генерирани от свръхмасивни черни дупки, но те са обекти които са милиони или милиарди пъти по-масивни. Затова, наличието на толкова бърз вятър от тази малка дупка е изненада.
Увеличаване Художествена концепция на системата IGR J17091-3624. Credits: Illustration: NASA/CXC/M.Weiss

Другия неочакван извод е, че вятърът който произхожда от диска около черната дупка, може да транспортира повече материал, отколкото черната дупка е в състояние да погълне. Противно на общоприетото схващане, че черните дупки засмукват всичкия на материал, който се доближава до тях, сега учените са преценили че вятъра отнася до 95% от материята на диска около IGR J17091.

За разлика от ураганните ветрове на Земята, вятъра от IGR J17091 духа в много различни посоки. Този модел го отличава от струите, които отнасят материята в перпендикулярни посоки от диска често със почти скоростта на светлината.

Едновременните наблюдения с Very Large Array показват, че радио струя от черната дупка не се е наблюдавала когато е бил наличен ултрабързия вятър, въпреки че подобна струя се вижда през останалото време. Това се съгласува с наблюденията на други черни дупки със звездна маса, което дава допълнителни доказателства че производството на ветровете може да задуши струите.

Засега астрономите вярват, че магнитните полета генерирани от бързото въртене на черните дупки са отговорни за производството както на ветрове, така и на струи, в зависимост от тяхната геометрия. В зависимост от степента с която материята попада към черната дупка по някакъв начин влияе на това дали струи или ветрове са произведени.

IGR J17091 двойна система, в която звезда подобна на Слънцето обикаля около черна дупка. Двойката се намира в централната издутина на Млечния път, на около 28 000 светлинни години разстояние от Земята.

Източник НАСА

  • 1783
  • 0
  • Mar 29, 2012

Коментар
Подобни публикации