spacebg covers

ядрото на слънчевото петно 1117 се очертава след което се слива с друга активна област в продължен
Мисия: Solar Dynamics Observatory


Ядрото на слънчевото петно 1117 се очертава, след което се слива с друга активна област в продължение на три дни (25-27 октомври 2010 г.) за да формират много по-голям, активен район. Части от слънчевите петна се изместват във времето. Всяка тъмна област е заснета от инструмента HMI на SDO и е широка, колкото Земята. Магнитното поле на тази област създава редица малки (B и С класове) слънчеви изригвания, и все още няма големи слънчеви ерупции към днешна дата. Слънчевите петна са охладени, по-тъмни области от повърхността на Слънцето, при които енергията и светлината са потиснати от интензивните магнитни сили.
Credit NASA/SDO/AIA

  • 1115
  • 0
  • Mar 19, 2012

Коментар
Подобни публикации