spacebg covers

ALMA наблюдава далечна галактика в детайли


Увеличаване Тази снимка е комбинация от изображения от ALMA и VLT. Централния обект е много далечната галактика "BDF 3299", която се вижда, когато Вселената е била на възраст по-малко от 800 милиона години. Яркият червен облак към долния ляв ъгъл е открит от ALMA и той е материалът от който се сглобява младата галактика. Credit: ESO/R. Maiolino


Астрономите, с помощта на ALMA са наблюдавали в детайли далечни звездообразуващи облаци, които се намират във вече нормални галактики в ранната Вселена. Новите наблюдения позволяват да се види как са били изградени най-първите галактики и как се е изчистила космическата мъгла по време на ерата на рейонизация. Това е първият път, когато подобни галактики се наблюдават като нещо повече от бледи петна.

Най-първите галактики са започнали да се образуват около 100 милиона години след Големия взрив. Тогава, вселената е била изпълнена с мъгла от водород. Но тъй като все повече и повече източници на светлина - звезди и квазари са се формирали, радиацията е започнала да разчиства мъглата. По този начин Вселената е станала прозрачна за ултравиолетовите лъчи. Астрономите наричат тази епоха "епоха на рейонизация" и съвсем малко се знае за първите галактики които са отговорни за нея. До момента, те се появяват като много бледи петна на снимките от най-мощните телескопи, но сега, нови наблюдения от радиомасива "ALMA", започват да предоставят повече данни.

Астрономите са наблюдавали галактики съществували само около 800 000 000 години след Големия взрив. Обект на изследването е слабият блясък на йонизирания въглерод, която светлина идва от облаците газ, от които се образуват звездите. Целта е да се види как взаимодейства младото поколение звезди и студения газ, който влиза в рамките на най-първите галактики.

При една от галактиките - "BDF 3299", ALMA е уловила слаб но ясен сигнал от светещ въглерод. Тази светлина не идва от центъра на галактиката, а от едната и периферна страна. Според учените, това е най-далечното засичане на подобен вид емисии. При тази галактика, централното сияние отстъпва на светлината произведена от суровите условия създадени от новообразуваните звезди. Интензивната радиация и многото експлозии на свръхнови по това време са дали възможност да се проследи сиянието на въглерода, който се е натрупал в галактиката.

Чрез комбиниране на новите наблюденията с компютърни симулации, става възможно да се разбере в детайли основните процеси, протичащи в рамките на първите галактики. Ефектите на лъчението от звездите, формирането на молекулярни облаци и сложната структура на междугалактическото пространство вече могат да бъдат изчислени и сравнени с наблюденията. "BDF 3299" вероятно е типичен пример за галактика, отговорна за рейонизацията.

Проучване е невъзможно без ALMA, но въпреки, че това е едно от най-дълбоките наблюдения, инструментът далеч не е достигнал своите възможности. В бъдеще радиотелескопът ще продължи да наблюдава и очакванията са да разкрие фината структура на най-първите галактики и как те са повлияли на космоса като цяло.


  • 777
  • 0
  • Dec 1, 2015

Коментар
Подобни публикации