spacebg covers

arp 147 съдържа остатък от спирална галактика (вдясно) която се сблъсква с елиптичната галактика о
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Arp 147 съдържа остатък от спирална галактика (вдясно), която се сблъсква с елиптичната галактика от ляво. Този сблъсък е произвел разширяваща се вълна от формиране на нови звезди, която се проявява като сини пръстени съдържащи изобилие от масивни млади звезди. Тези звезди нарастват и еволюират само в рамките на няколко милиона години или по-малко и накрая експлодират като свръхнови, оставяйки след себе неутронни звезди и черни дупки.

Част от тези неутронни звезди и черни дупки имат спътници звезди, и стават ярки източници на рентгенови лъчи, защото изсмукват материя от от техните придружители. Деветте рентгенови източника разпръснати по целия пръстен на Arp 147 са толкова ярки, че те трябва да бъдат черни дупки с маси надвишаващи от десет до двадесет пъти масата на Слънцето.
NASA/CXC/MIT/S.Rappaport et al, Optical: NASA/STScI

Това е сложно изображение на чифт взаимодействащи си галактики, разположени на около 430 милиона светлинни години от Земята. Групата е кръстена Arp 147, а изображението е съставено от рентгенови данни от Чандра (в розово) и оптични данни от космическия телескоп "Хъбъл" (червено, зелено и синьо).

Източник на рентгенови лъчи също се забелязва в ядрото на червената галактика от ляво и в основата му може да стои лошо хранеща се супермасивна черна дупка. Този източник не се забелязва в съставното изображение, но може лесно да се види на рентгеновото изображение. Също се забелязват и други обекти свързани с Arp 147: едина звезда в долния ляв ъгъл и квазар който се забелязва като розов източник по-горе и от ляво на червената галактика.

Инфрачервените наблюдения с космическия телескоп "Спицер" и ултравиолетови наблюдения с "Galaxy Evolution Explorer" (GALEX) са съставили оценка за степента на формиране на нови звезди. Тези оценки, заедно с използването на модели описващи развитието на двойни звезди са дали възможност на астрономите да заключат, че най-интензивното формиране на звезди може да приключи след около 15 милиона години.

Източник: НАСА

  • 1077
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации