Реклама

lro е фотографирал -chang\e 3- отново -chang\e 3- кац
Мисия: Chang'е 3


LRO е фотографирал "Chang'e 3" отново.

"Chang'e 3" кацна в "Морето на Дъждовете" на 14-ти декември 2013 год. От тогава, системата за наблюдение "LROC" работеща на борда на "Lunar Reconnaissance Orbiter" е фотографирала китайския ландер и ровър общо три пъти - на 25-ти декември, 2013 год., 21 януари, 2014 год., и 17-ти февруари. Особеното е, че след всеки месец ъгълът на слънчева светлина намалява от 77 до 45 градуса (ъгълът по залез слънце е 90 градуса). Поради географската ширина на площадката (44.1214 градуса северна ширина, 340.4884 градуса източна дължина, и -2630 м височина), ъгълът на падане не може да се получи много по-малък от 45 градуса. Ъгълът на падане на слънчевата светлина е мярката на Слънцето над хоризонта. По обед на екватора, Слънцето е най-високо и ъгълът на падане е нула градуса, по изгрев или залез ъгълът на падане е 90 градуса.
Увеличаване Това са четири гледки от тесноюгълната камера на LROC към мястото на кацането на Chang'e 3. A) преди кацането, направена на 30 юни, 2013год. B) след кацането на 25-ти декември, 2013 год. C) 21 януари 2014 год. D) 17 февруари 2014 год. Ширина на всяко изображение е 200 метра. В последното изображение, където ъгълът на слънчевата светлина е най-нисък се забелязват дирята от "Yutu" и издуханата от реактивните струи област около ландера. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State UniversityКогато Слънцето е по-висок над хоризонта, топографията се появява по-незабележима, но тогава разликите на терена стават по-отчетливи. В случая на мястото на кацането на "Chang'e 3", когато слънцето е високо в небето, тогава могат да се видят следите на роувъра. Затова, в последните изображения се забелязват следите на на "Yutu", които първоначално достигат около 30 метра на юг, след което се изместват на северозапад и завършват на 17м югозападно от ландера. В този образ също е видно, че Yutu не е помръднал значително от януарското местоположение.

Благодарение на по-ниският ъгъл на слънчевото осветление, NAC изображенията показват по-добре следите от "Yutu" и почистената от прах зона от двигателите на ландера, която се появява със светъл цвят (висока отражателна способност) и която е ориентирана от север към юг по отношение на системата за кацане. Следващия месец ъгъла на слънчева светлина отново ще се увеличи и фини земни форми ще започнат да доминират на пейзажа.
Увеличаване Синята стрелка показва ландера, жълтата роувъра, а бялата стрелка марка местоположението на "Yutu" през декември. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State University
Увеличаване LRO на 16-ти февруари, 2014год., се завърта на 54 градуса на изток, за да позволи на LROC да фотографира драматичния кос изглед на мястото на кацането на "Chang'e 3". Кратера пред ландера е около 450 метра в диаметър. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State University


  • 1428
  • 0
  • Mar 5, 2014

Коментар
Подобни публикации