spacebg covers

LRO отново е фотографирал "Chang'e 3"
Мисия: Chang'е 3


Увеличаване Това са четири гледки от тесноюгълната камера на LROC към мястото на кацането на Chang'e 3. A) снимка преди кацането, направена на 30 юни, 2013год. B) след кацането на 25-ти декември, 2013 год. C) 21 януари 2014 год. D) 17 февруари 2014 год. Ширина на всяко изображение е 200 метра. В последното изображение, където ъгълът на слънчевата светлина е най-нисък се забелязват дирята от "Yutu" и издуханата от реактивните струи област около ландера. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State University

Мисията "Chang'e 3" кацна в "Морето на Дъждовете" на 14-ти декември 2013 год. От тогава, системата за наблюдение "LROC" работеща на борда на "Lunar Reconnaissance Orbiter" е фотографирала китайския ландер и ровър общо три пъти - на 25-ти декември, 2013 год., 21 януари, 2014 год., и 17-ти февруари. Особеното е, че след всеки месец ъгълът на слънчева светлина намалява от 77 до 45 градуса (ъгълът по залез слънце е 90 градуса). Поради географската ширина на площадката (44.1214 градуса северна ширина, 340.4884 градуса източна дължина и -2630 м височина), ъгълът на падане не може да се получи много по-малък от 45 градуса. Ъгълът на падане на слънчевата светлина е мярката на Слънцето над хоризонта. По обед на екватора, Слънцето е най-високо и ъгълът на падане е нула, по изгрев или залез този ъгъл е 90 градуса.

Когато Слънцето е по-високо над хоризонта, топографията се появява по-незабележима, но тогава разликите на терена стават по-отчетливи. В случая на мястото на кацането на "Chang'e 3", когато слънцето е високо в небето, тогава могат да се видят следите на роувъра. Затова, в последните изображения се забелязват следите на "Yutu", които първоначално достигат около 30 метра на юг, след което се изместват на северозапад и завършват на 17м югозападно от ландера. В този образ също е видно, че Yutu не е помръднал значително от януарското местоположение.

Благодарение на по-ниският ъгъл на слънчево осветление, NAC изображенията показват по-добре следите от "Yutu" и почистената от прах зона от двигателите на ландера, която се появява със светъл цвят (висока отражателна способност) и която е ориентирана от север към юг по отношение на системата за кацане. Следващия месец ъгълът на слънчевата светлина отново ще се увеличи и ще започнат да доминират по-фини земни форми от пейзажа.

Увеличаване Синята стрелка показва ландера, жълтата роувъра, а бялата стрелка марка местоположението на "Yutu" през декември. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State University

Увеличаване LRO на 16-ти февруари, 2014год., се завърта на 54 градуса на изток, за да позволи на LROC да фотографира драматичния кос изглед на мястото на кацането на "Chang'e 3". Кратера пред ландера е около 450 метра в диаметър. Image Credit: NASA/Goddard/Arizona State University


  • 1964
  • 0
  • Mar 5, 2014

Коментар
Подобни публикации