spacebg covers

lroc nac засне хиляди кратери подобни на този показан на изображението открити в басейна -pro
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


LROC NAC засне хиляди кратери, подобни на този показан на изображението открити в басейна "Procellarum". Отличителната черта на всички е, че са осеяни с многобройни блокове, които може да са се формирали от ерозията на основната скала. Този реголит също може да се е натрошил по време на самия удър. Най вероятно са комбинация от двата процеса. Тъй като дълбочината на изкопа е около една десета диаметъра на кратера, този малък кратер най- вероятно е около 75 метра дълбочина от ръба си. Обикновено, изхвърления материал на ръба идва от най-дълбоката част на кратера, а по-далечния изхвърлен материал идва от по-плитките дълбочини. Ако можехме да вземем проби от тези скални блокове, бихме могли да научим колко време е отминало от когато базалта в тази област е бил течен и е формирал дълги потоци. Също ще разберем и как състава на скалите се променя с времето.
Този безименен 740 метров кратер притежава стени, които са морфологично подобни на стените които притежават кратерите с големина под един километър. Широчината на изображението е 847 метра. [НАСА / GSFC / Arizona State University].
lroc

  • 1840
  • 0
  • Mar 17, 2012

Коментар
Подобни публикации