spacebg covers

ontario lacus на титан изглежда че наподобява солено езеро на земята onta
Мисия: Cassini–Huygens


Ontario Lacus на Титан изглежда че наподобява солено езеро на Земята.

Ontario Lacus е огромно езеро на Титан, което е разположено близо до южния полюс на луната. По земните стандарти, езерото изглежда че е изключително плитко. Радарни измервания, направени през юли 2009 г. и януари 2010 г. показват, че средната дълбочина варира от 0.4 до 3.2 м, а максималната дълбочина е между 2.9 и 7.4 m. От това следва, че обема на езерото е от 7 до 50 km3. Ontario Lacus е с площ от около 15000 кв. км. Също така, радара на Касини разкри, че около езерото се забелязват разнообразни структури. Сега, учените изследвайки данните от Касини са забелязали, че пресъхналите области от Ontario Lacus наподобяват солените езера на Земята. Тези структури се появяват, когато плитък воден басейн се изпари изцяло, по време на сух период от годината. Резултата е образувал се плитък слой от сол.
УвеличаванеOntario Lacus заснет от радара на Касини на 12 януари 2010 год. Езерото е с размери 230 на 75 км. От дясно е соленото езеро Пан Етоша в Намибия, заснето на 21 януари, 2003 г., което обхваща площ около 120 на 65 километра. Credit: NASA/JPL-Caltech and NASA/USGSОткритието е направено от група учени, водени от Томас Cornet от университета Нант, Франция. Те са открили доказателства за наличие на дългогодишни паяжинообразни канали, гравирани в коритото на езерото близо до южния край. Това предполага, че обширен район от Ontario Lacus може да пресъхва, излагайки на атмосферата утаечните материали.

Течността на Титан е метан, етан и пропан, и хидроложкия цикъл изглежда е много подобен на земния. Освен Земята, Титан е единственият друг свят, на който със сигурност съществуват стабилни течности на повърхността му. Езерата са неразделна част от хидроложкия цикъл на луната. Затова при тяхното изпарение получените области наподобяват солените езера на Земята, само че вместо сол, остатъчния материал е пясък наситен с битумизирани вещества.

Ontario Lacus е най-голямото езеро в южния полярен район на Титан. Касини е изследвал езерото с множество инструменти, които данни са анализирани от учените с множество методи, за да се установи как Титан се променя в следствие смяната на сезоните. От време на време, Касини профучава покрай южното полукълбо на Титан, където вече отмина лятото и сега е есен. Затова, може да се очаква, че наблюдаваното ниво на езерото в момента е най-ниско. Очаква се, че за в бъдеще температурите в южното полукълбо ще започнат постепенно да спадат, особено след настъпването на зимата през 2017 год. Тогава езерото дори трябва постепенно да се напълни и солените равнини да изчезнат. Но за съжаление мисията "Касини" също приключва през 2017-та, така че най-вероятно няма да станем свидетели на този процес.
",""] } } }) })