Андромеда през очите на "NuSTAR"
Мисия: NuSTAR


Увеличаване Това е само едно парче от Андромеда фотографирано от NuSTAR. Забелязват се няколко високоенергийни източника, които са двоични системи. При тях, единият обект е неутронна звезди или черна дупка, другият е нормална звезда. Фоновото изображение е направено от "GАLEX" в ултравиолетова светлина. Credits: NASA/JPL-Caltech/GSFC

 

Рентгеновата космическа обсерватория "NuSTAR" е направила най-високоенергийният портрет на съседната галактика "Андромеда". Панорамата разкрива общо 40 "рентгенови бинарни източника", които се състоят от една черна дупка или неутронна звезда, хранеща се с материя от нормална звезда спътник.

Резултатите в крайна сметка ще помогнат да се разбере по-добре ролята на тези обекти в еволюцията на нашата Вселена. Според астрономите, тези енергични източници може да са изиграли решаваща роля при нагряването на междугалактическия газ от който са се формирали най-първите галактики.

Андромеда е единствената голяма спирална галактика при която може да се наблюдават отделни рентгенови източници, дори те могат да се изследват в детайли. От натрупаната информация може да се направят изводи, какво се случва в по-далечните галактики които са по-трудни за наблюдение.

Андромеда, може да се смята като голямата сестра на Млечен път. И двете галактики са със спираловидни форми но Андромеда е малко по-голяма. Разстоянието до нея е само 2.5 милиона светлинни години и тя дори се вижда с невъоръжено око при тъмно и ясно небе.

Други космически мисии, като Чандра, са придобили по-отчетливи снимки на Андромеда но те показват по-ниски рентгенови енергийни източници отколкото NuSTAR. Комбинацията между двете обсерватории осигурява на астрономите мощен инструмент за изучаването на тяхното естество.

NuSTAR е способна да отличи черните дупки от неутронните звезди, което спомага да се изучи населението като цяло. Уточняването на този въпрос е с еволюционни последици, защото тези обекти може да са изиграли решаваща роля при затоплянето на първичния газ от който са се образували галактиките. Съотношението между броя на неутронните звезди и черните дупки ще позволи да се разбере точно колко енергия се излъчва от тези системи като цяло.

Новото изследване разкрива, че по най-екстремните обекти, Андромеда се различава от нашия Млечен път. Изводът е, че там е протекло съвсем различно звездообразуване, отколкото у нас.


  • 862
  • 0
  • Jan 7, 2016

Коментар
Подобни публикации