spacebg covers

астрономите вече имат първите преки доказателства че -стандартните свещи- използвани за
Мисия: Spitzer Space Telescope


Астрономите вече имат първите преки доказателства, че "стандартните свещи", използвани за определяне размера на Вселената, наречени "Цефеиди" губят маса, което ги прави не толкова стандартни, както се е предполагало преди. Констатациите са направени със "Спицер". Това ще помогне да се направят още по-точни измервания на големината, възрастта и степента на разширяване на нашата Вселена.

"Стандартни свещи" са астрономически обекти, които предоставят метод за измерване на разстоянията до по-далеч и по-бледи галактики. Основна роля играят пулсиращите звезди, наречени Цефеидни променливи или Цефеиди за кратко. Измерването на разстоянието до тези звезди от Земята са от решаващо значение при вземането на точни измервания на още по-далечни обекти. Затова измерването на разтоянието между земята и Цефеидите е от решаващо значение за отпределянето на мащабите на Вселената.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/Iowa State

Сега, нови наблюдения от "Спицер", показват че тези звезди могат да загубят маса или по същество да се свият. Това може да засегне измерването на разстоянията до тях. Изследваната звезда е "Delta Cephei", която е адаш на целия клас Цефеиди и е открита през 1784 в съзвездието Цефей. Средномасивна звезда може да се превърне в Цефеида, когато е на средна възраст и започне да пулсира с редовен ритъм, който се изразява в промяна яркостта. Тази уникална характеристика дава възможност на астрономите да измерят пулса на Цефеидата и да разбера как се променя блясъка и по-специално колко ярка би била, ако сме в непосредствена близост до нея или на някакво стандартно разтояние (абсолютна яркост). Чрез измерване на това как изглежда звездата на небето, и сравняването на това със абсолютната яркост, може да се определи колко далече трябва да бъде звездата.

Това изчисление е отлично и е извършвано от великия астроном Едуин Хъбъл през 1924 г., което довежда до разкритието, че нашата галактика е просто една от многото в огромното космическо море. Цефеидите помогат в прозрението, че нашата Вселена се разширява и галактиките се раздалечават.

Цефеидите стават надежни маяци за отределане на космическите разстояния, но мистериите около тези стандартни свещи остават. Един от въпросите е да се определи дали губят маса. Спицер е открил, че ветровете от звездата "Delta Cephei" изнасят значителни количества газ и прах образувайки прашен пашкул около тази звезда, която повлиява на начина по който се променя яркостта. Това от своя страна, ще се отрази на изчисленото разстояние. Предишни изследвания са загатнати за загуба на маса, но по-пряко доказателство от това не е необходимо.

Въпросът е изключително важен и много астрономи използват инфрачервеното зрение на Спицър за проучване на прахта около "Delta Cephei". Тази звезда се придвижва през пространството с висока скорост, в резултат на което избутва междузвездния газ и прах отпред. За щастие на астрономите, звездата притежава близка звезда спътник която осветява областа на шок-вълните и я прави лесно видима. Чрез изучаване на размера и структурата на шока, екипът успява да покаже, че силен вятър от масивната звезда духа срещу междузвездния газ и прах. В допълнение, екипът е изчислил, че този вятър е до един милион пъти по-силен от вятъра, издухан от Слънцето. Това доказва, че Delta Cephei се свива леко.

Последващи наблюдения на други Цефеиди също със "Спицер" са показали, че до 25 на сто от наблюдаваните звезди също губят маса.

Източник: НАСА

  • 1414
  • 0
  • Mar 22, 2012

Коментар
Подобни публикации