spacebg covers

астрономите са открили една от най-малките галактики в далечната вселена нейните звезди са се форм
Мисия: Hubble Space Telescope


Астрономите са открили една от най-малките галактики в далечната Вселена. Нейните звезди са се формирали преди 13,5 милиарда години, което е само 200 милиона години след Големия взрив. Това откритие е важно за разбирането как са се формирали първите галактики и как е еволюирала ранната Вселена.

И както вече се досещате, откритието е направено от космическия телескоп "Хъбъл". Данните от "Хъбъл" и "Спицър" разкрили, че звездите в галактиката са доста възрастни и са се образували, когато вселената е била само на 200 милиона години. Тази галактика не е най-отдалечената, която е наблюдавана, но тя е една от най-ясните наблюдавани до момента. Обикновенно галактики като тази са изключително бледи и е трудно да се изучат, но в този случай, природата е предоставила на астрономите космическа лупа. Галактиката е увеличена от гравитацията на масивна група от галактики, паркирани пред нея правейки я да изглеждат 11 пъти по-ярка. Това явление се нарича "гравитационна леща".
Credit: NASA, ESA

На това изображение е заснето как масивния клъстер от галактики "Абел 383" увеличава далечните и бледи галактики пред него. Изображението е направено от усъвършенстваната широкоъгълна камера 3 на Хъбъл.

Резултатите могат да обяснят как ранната Вселена се "рейонизира." В един момент в началото на историята, нашата Вселена излиза от периода наречен "тъмни векове" в период на светлина, който настъпва когато първите звезди и галактики се запалят. Тази звездна светлина йонизира неутралните водородни атоми витаещи в пространството. Вече ултравиолетовата светлина може да пътува безпрепятствено през това, което е било дотогава като мъгла.

Откриването на една галактика притежаваща звезди, които са се формирали само 200 милиона години след Големия взрив помага на астрономите да изучат тази епоха на рейонизация. Когато тази галактика се развива, нейните горещи, млади звезди йонизират огромни количества неутрален водород в междугалактическото пространство. Популацията на тези галактики, вероятно също са допринесли за общата рейонизация, но те са твърде слаби за да се видят без увеличението на гравитационните лещи.

Космическия телескоп "Джеймс Уеб" (JWST), който е предвиден да започне мисията си по-късно през това десетилетие, ще може да види тези бледи галактики без увеличение. Наследника на Хъбъл и Спицър - JWST ще види инфрачервената светлина от изчезналото население на най-ранните галактики, в резултат на което мисията ще разкрие някои от най-добре пазените тайни на нашата вселена.

Източник: hubblesite

  • 1100
  • 0
  • Mar 16, 2012

Коментар
Подобни публикации