галактиката андромеда ще се сблъска с млечния път след четири милиарда години
Мисия: Hubble Space Telescope


Галактиката Андромеда ще се сблъска с Млечния път след четири милиарда години.

Астрономите обявиха, че вече със сигурност са потвърдили следващото голямо космическо събитие, което се очаква да преобрази изцяло нашата галактика, Слънцето и Слънчевата система. Предстои титаничен сблъсък между Млечния път и съседната галактика Андромеда.

Млечният път ще се промени изцяло по време на катастрофата, която се очаква да започне след четири милиарда години от сегашния момент. Най-вероятно Слънцето ще бъде изхвърлено в нов регион на галактиката, а за нашата Земя и Слънчевата система съществува реална опасност да бъдат унищожени.

Новите прозрения идват от прецизните измервания от космическият телескоп "Хъбъл" относно движението на Андромеда (M31). Галактиката е отдалечена на 2,5 милиона светлинни години от нас, но тя непрекъснато "пада" към Млечния път вследствие взаимната сила на гравитацията пораждана от двете звездни структури и невидимата тъмна материя, която ги обгражда.
Увеличаване Тази илюстрация показва етап от очакваното сливане между Млечния път и съседната галактика Андромеда. Изображението показва как най-вероятно ще изглежда нощното небе на Земята след 3,75 млрд. години. Андромеда (вляво) ще изпълни зрителното поле и ще започне да се деформира от приливното притегляне на нашата галактика. Credit: NASA; ESA; Z. Levay and R. van der Marel, STScI; T. Hallas; and A. MellingerУчените изследват този процес от десетилетия, но най-после са постигнали значителни резултати. Очаква се сливането да започне след 4 милиарда години. След това, компютърните симулации съставени върху данните от Хъбъл показват, че ще отнеме още два милиарда години след срещата взаимодействащите си галактики да се успокоят напълно. След общо шест милиарда години двете спираловидни галактики ще изглеждат като една елиптична такава, който тип често се среща в местната вселена.

По време на катастрофата, звездите не са в опасност. Те са толкова далеч една от друга, че няма да се сблъскат взаимно а просто ще се разминават. Въпреки това, те ще бъдат премествани в различни орбити около новия галактичен център. Симулациите показват, че нашата Слънчева система вероятно ще се озове много по-далеч от ядрото на галактиката, отколкото е днес.

За да станат нещата още по-сложни, M31 притежава малък спътник - галактиката "Триъгълник" (M33), която също ще участва в сливането. Дори има шанс M33 да падне върху Млечния път преди Андромеда.

Вселената се разширява и ускорява, а сблъсъците между галактиките все още се случват, защото те са обвързани от гравитацията. Наблюденията на Хъбъл показват, че такива срещи са били по-чести в миналото, когато Вселената е била по-млада и по-малка.

Преди един век астрономите все още не са знаели, че M31 е отделна галактика, разположена далеч отвъд звездите на Млечния път. Това е така, докато астронома Едуин Хъбъл успява да измери огромното разстояние до нея, чрез наблюденията на променливата звезда (V1) в Андромеда.

Сега наследника на астронома Хъбъл - телескопа "Хъбъл" изследва разширяващата се Вселена в която галактиките са се устремили далеч от нас, но от отдавна е известно, че М31 се движи право към Млечния път със скорост около 250 000 мили в час. Това е достатъчно бързо, за да се измине разстоянието от тук до Луната за един час. Измерването е направено с помощта на ефекта на Доплер, което се основава но промяната на честотата и дължината на вълните излъчени от движещ се източник.

Преди тези изследвания не е било известно дали бъдещата среща ще бъде просто близко разминаване или страничен удар. Дори е имало съмнения че двете галактики ще взаимодействат само по допирателните, което без съмнение ще изхвърли множество звезди в бездните на вселената. Това зависи от движението на M31. Трудността идва от това, че астрономите не са имали възможност да определят страничното движение на Андромеда спрямо нас. Сега научен екип използвайки Хъбъл и воден от астронома Ван дер Марел са провели изключително точни наблюдения относно страничното движение на галактиката. Резултатите са стряскащи - М31 се носи право към нас и не само ще катастрофира, но и ще се слее с Млечния път.

Учените казват, че според най-лошия сценарий M31 удря директно Млечния път. Тогава нашата галактика губи сплесканата си форма, ядрата на галактиките се сливат, а звездите се разпръскват в различни рандомизирани орбити придавайки елипсовидна форма на новата галактика, която най-вероятно отново ще се казва "Млечния път", но вече значително нараснала.

Последното обслужване на "Хъбъл" от вече пенсионираните совалки, значително разшири неговите възможности. Това даде възможност на астрономите да извършат най-важните измервания необходими за определяне точното движение на M31.

Когато катастрофата настъпи очакванията са, че Слънчевата система едва ли ще оцелее сред бушуващите стихии. Но тогава и без това се очаква Слънцето да унищожи земеподобните планети защото ще започва да се раздува в червен гигант. Все пак успокоителното е, че докато звездите се разминават, междузвездните облаци и в двете галактики силно ще взаимодействат. Резултата от това ще бъде взрив от звездообразуване и формиране на нови планети около тях, които ще окичат новата галактика.

Докато нашата Слънчева система, а най-вероятно и повечето населени светове в галактиката ще загинат, след шест милиарда години Млечния път ще притежава не само нова форма, но и безкрайно много звезди и планети, които ще дадат ново начало за нов живот във Вселената.
Увеличаване Тази серия от снимки илюстрира сливането на двете галактики наблюдавано от повърхността на Земята. Credit: NASA; ESA; Z. Levay and R. van der Marel, STScI; T. Hallas, and A. Mellinger

  • 1520
  • 1
  • Jun 1, 2012

Коментари
  • Ангел Jun 3, 2012
    Това е е една много интересна статия!
Коментар
Подобни публикации