spacebg covers

голямата новина днес - следващия ровър на наса ще изследва кратера гейл
Мисия: Mars Science Laboratory


Голямата новина днес - следващия ровър на НАСА ще изследва кратера Гейл.

Куриозити ще се приземи в подножието на планините намиращи се във вътрешността на кратера Гейл. Живот и здраве, очакваме това да се случи през август 2012, разбира се ако старта на Куриозити бъде успешен през ноемви тази година. Целевия кратер е с големина 154 километра в диаметър и притежава много интересна планина, която се извисява високо над пода на кратера. Интересното е, че в подножието на планината, от орбита, се забелязват могили, които се предполага, ча са оцелял остатък от обширна поредица от депозити. Кратерът е именуван на австралийския астроном Уолтър Ф. Гейл.
Увеличи Кратера Гейл заснет от орбита. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU
Увеличи

Това е областа в кратера Гейл, която е от най-голям научен интерес. Тук, орбиталните инструменти са открили подписите на два глинести минерала и сулфатни соли. Учени, които изследват Марс имат няколко важни хипотези за това как тези минерала отразяват промените в околната среда на Марс и по-специално промените в количеството на водата по повърхността. Mars Science Laboratory ще използва пълния си комплект инструменти за да проучи как тези минерали се формират, което ще внесе прозрения относно древната марсианска среда. Тези скали също ще бъдат основна цел за проверка за органични молекули, защото древната среда може да е била обитаема от микробен живот. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ESA/UA

По време на основната мисия, която е с продължителност една марсианска година или почти две земни, учените ще използват инструментите на ровъра, за да проучат дали в региона е имало благоприятни условия на околната среда за микробен живот, и дали в по-късни времена е имало условия да се запазят доказателствата от този живот до наши дни. Куриозити няма да търси този живот, с тази задача може би ще се натовари някоя бъдеща мисия, най-вероятно първата пилотирана.

"Учените определят Гейл като най-добър избор, където ще постигнат амбициозните си цели на тази нова мисия", казва Джим Грийн, директор от НАСА. "Местността предлага визуално драматичен пейзаж и голям потенциал за значителни научни открития."

През 2006 г. повече от 100 учени започнаха да обмислят около 30 потенциални места за изследване, като проведоха семинари в цял свят. Четирите финалиста бяха избрани през 2008 година. Изобилието на целеви изображения даде възможност за задълбочен анализ на всяка местност. Екип от старши научни служители на НАСА, проведоха подробен преглед и единодушно се съгласиха с препоръките на MSL научния екип.

Частта от кратера, където Куриозити ще кацне притехава алувиални характеристики, които най-вероятно са се формирали във водна среда. Слоевете в подножието на планината съдържат глини и сулфати, за които е известно, че задължително се образуват във вода.

"Едно очарование на Гейл е, че той е огромен кратер, седящ в много ниска кота от обикновената повърхност на Марс и ние всички знаем, че водата тече надолу," казва Джон Grotzinger, учен на мисията. "Гейл предлага атракции, които са подобни на известния каньон "Валес Маринър", най-големия каньон в Слънчевата система."

Инструментите на ровъра, могат да идентифицират основните съставки на въглерод базирания живот - органичните съединения. Дългосрочното запазване на органичните съединения изисква специални условия. Някои минерали, включително и тези които Куриозити може да намери в глината и сулфат богатите пластове в близост до дъното на планините на Гейл, е много вероятно да са запазили органични съединения и да са ги предпазили от окисляване.

"Гейл ни дава привлекателни възможности за намиране на органични вещества, но това е все още дълга цел", казва Майкъл Майер, водещ учен от програмата за изследване на Марс от НАСА. "Това, което допринася за избора на Гейл е, че органична или не, местността притежава разнообразие от структури и слоеве позволяващи изследване на променящите се условия на околната среда, някои от които могат да предоставят по-широко разбиране за благоприятната древна среда на Марс."

След като и мястото на кацане е избрано, както и факта, че ровъра и другите компоненти на космическия кораб са сглобени и са в процес на окончателно изпитване, можем вече да чакаме старта на мисията, който е насрочен между 25 ноември и 18 декември.
Увеличи Космическите специалисти тестват небесния кран, който е последния етап от спускането на ровъра на Марс. Image Credit: NASA/JPL-Caltech
Увеличи Схема на десетте научни инструменти, които ще работят на борда на Куриозити. Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Снимки с висока резолюция на местността където ще работи Куриозити: Линк

Източник: JPL

  • 1780
  • 0
  • Mar 14, 2012

Коментар
Подобни публикации