spacebg covers

европейската космическа сонда -венера експрес- помага на планетарните учени да изследват
Мисия: Venus Express


Европейската космическа сонда "Венера Експрес" помага на планетарните учени да изследват дали на Венера някога са съществували океани. Ако това е истина, Венера може дори да е започнала своето съществуване като обитаема планета подобна на Земята.

В сегашно време Земята и Венера изглеждат съвсем различни. Земята е гъмжала от живот, докато повърхността на Венера наподобява ад, със температура по-висока от фурната на кухненска печка. Но има и редица съвпадения между двете планети. Те са почти еднакви по размер и сега благодарение на Венера Експрес, планетарните учени виждат също и други прилики.
Credits: J. Whatmore

Но една разлика се откроява - на Венера има много малко вода. Ако водата в океаните по Земята се разпредели равномерно по целия свят, тя би създала слой 3 km дълбок. Ако се разпредели водната пара от атмосферата на Венера върху повърхността и, ще създаде слой само 3см.

Но преди милиарди години, Венера може би е притежавала много повече вода. Венера Експрес със сигурност потвърди, че планетата е загубила голяма част от водата си в космоса.

Това се случва, тъй като ултравиолетовите лъчи на слънцето разделят водните молекули в атмосферата на два водородни и един кислороден атом, след това те избягват в космоса.

Венера Експрес измери скоростта на това избягване и потвърди, че приблизително два пъти повече водород напуска отколкото кислород. Ето защо се смята, че водата е източник на тези избягали йони. Апарата показа също, че една тежка форма на водород, наречен деутерий, постепенно обогатява горните ешелони на атмосферата на Венера, защото на по-тежкия водород му е по-трудно да избяга хватката на планетата.

"Всичко това показва наличието на големи количества вода на Венера в миналото", казва Колин Уилсън от Оксфордския университет. "Но това не означава непременно, че е имало океани по повърхността на планетата".

Ерик Часефир от Парижкия университет, е разработил компютърен модел, който предполага, че водата се съдържа до голяма степен в атмосферата и съществува само по време на много ранните времена, когато повърхността на планетата е напълно разтопена. Тъй като водните молекули са разбити на атоми от слънчева светлина и избягват в космоса, последващото спадане на температурата може би предизвиква втвърдяване на повърхността. С други думи: няма океани.

Въпреки че е трудно да се тества тази хипотеза, това е ключов въпрос. Ако Венера винаги е разполагала с водна повърхност, на планетата е възможно да се е получила ранна обитаема фаза.

Дори и ако е верен, модела на Часефир не изключва възможността, че сблъсъци с комети може да са предоставили вода на Венера след кристализирането на повърхността, като в последващите басейни от застояла вода може да се формира живот.

Има още много нерешени въпроси. "Колкото по-широко моделираме магма океана и атмосферната система и тяхното развитие се изисква по-добро разбиране на условията съществували на младата Венера", казва Часефир.

При създаването на тези компютърни модели, данните предоставени от Венера Експрес ще се окажат решаващи.

Източник: ЕКА

  • 1665
  • 0
  • Mar 27, 2012

Коментар
Подобни публикации