spacebg covers

екип от учени -доброволци- е открил повече от 5000 -балона- в диска на нашата г
Мисия: Spitzer Space Telescope


Екип от учени "доброволци" е открил повече от 5000 "балона" в диска на нашата галактика Млечния път. Тези мехури, представляват празнини в праховите и газови области, които са образувани от дейността по формирането на нови звезди. Сега повече от 35 000 "цивилни учени" анализират инфрачервените данни от космическия телескоп "Спицер", които са достъпни онлайн за целия свят.

Получените резултати надхвърлят всичко очаквано. Откритието всъщност показва, че Млечния път гъмжи от звездообразуващи региони и нашата галактика се разкрива много по-жива отколкото се смята до сега. Обикновено, професионалния персонал, който анализира данните от телескопа е нищожно малък спрямо постъпващите данни, които трябва да анализира. Затова, учените са създали специални компютърни програми, които анализират данните и индентифицират различни астрономически обекти, например космическите мехури.

Но нито една програма не може да се сравни с човешките очи и умове. За целта е стартирал проект, който е впрегнал усилията на хиляди доброволци от цял свят. Доброволците отбелязват всеки кандидат за мехур в инфрачервените изображения от Спицер със специален инструмент за маркиране (рисуване). Преди да се пристъпи към по-щателен анализ на кандидат-мехура, е необходимо той да бъде забелязан от пет независими доброволеца.
Вече са открити повече от 5000 подобни мехури в диска на нашата галакткика, от инфрачервените изображения на Спицер. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Oxford University

По нататък индентифицираните мехури се изследват от астрономите. Откритието е, че те се различават по размер и форма, както заради различните разстояния, така и заради местните вариации в облака. Даже се забелязва и нещо като йерархия - по краищата на големите мехури, често се срещат по-малки такива. Това показва, че формирането на голяма звезда често разпенва заобикалящия я материал, където всъщност се формират много повече и по-малки звезди.

Проекта разкрива, че почти една трета от мехурите са част от подобни йерархии, където по-малките мехурчета са намерени върху или близо до ръбовете на големите. Тези вариации в разпределението на мехурчетата е интригуващо и загатва структура на Млечния път. Например, едно увеличение на броя на мехурчетата около една празнина в единия край на галактиката може да се свърже с наличието на спирален ръкав.

А най-голямата изненада идва от преброяването на населението от тези мехури разположени от двете страни на галактичния център. Оказва се, че броя на мехурите нараства когато се движим към краищата на галактиката. Учените са изненадани, защото са очаквали, че образуването на звезди ще достигне връхната си точка в центъра, защото това е мястото където газа е най-сгъстен. Този резултат всъщност поставя повече въпроси, отколкото отговори дава.

В допълнение, многобройните анализатори са очертали и много други нови структури. Това са например звездни купове, тъмни мъглявини, газообразни "зелени възли" и "размити червени обекти." Междувременно, работата с мехурите продължава и техния каталог все повече се усъвършенства и допълва.

Ако някой се интересува и иска да се включи в инициативата - нека посети следния линк. А за други действащи граждански проекти - Zooniverse. Източник НАСА.

  • 1138
  • 0
  • Mar 24, 2012

Коментар
Подобни публикации