spacebg covers

изображение от опюртинити озадачава учените опортюнити миналата седмица е
Мисия: Spirit and Opportunity


Изображение от Опюртинити озадачава учените.

Опортюнити миналата седмица е изследвал оголена скала, наречена "Kirkwood", която е част от западния ръб на гигантския кратер "Индевър". На изображенията изпратени от вече доста остарелия ровър, веднага личат мистериозни сферични обекти, които се различават от вече изследваните и добре известни богати на желязо обли включвания носещи прякора "боровинки". Опортюнити откри боровинките на мястото на кацането в началото на далечната 2004 год., както и на много други места по време на дългото си пътешествие по повърхността на Марс.
Увеличаване Това е мозайка съставена от четири изображения, получени от микроскопа на Опортюнити. Гледката обхваща площ около 6 см и се забелязват множество сферични обекти с размери около 3 милиметра в диаметър. Изображенията са направени през 3064-тия марсиански ден от мисията или на 6-ти септември 2012 г. Забелязва се, че няколко сфери са частично ерозирали, разкривайки концентрични вътрешни структури. Научният екип планира марсохода да проведе допълнително разследване на тези сфери, за види какви доказателства могат да осигурят тези структури относно древните условия на околната среда на Марс. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./ USGS/Modesto Junior CollegeНовите сфери са с размери около 3 милиметра в диаметър. Техният анализ е все още предварителен, но вече се знае, че тези структури не се отличават с високо съдържание на желязо.

Учените казват, че освен състава се наблюдава и друга мистерия. Освен че се различават драстично от боровинките, впечатление прави и тяхната концентрация. Никой никога не е виждал толкова гъсто натрупване на сфери в оголена скала на Марс.

Официалната версия е, че марсианските боровинки представляват конкреции образувани от действието на водата вътре в скалите, което само по себе си е доказателство за наличие на влажна среда в миналото на Марс. Конкрециите се образуват, когато минералите се утаяват във водата превръщайки се в твърди маси вътре в седиментните скали. Забелязва се, че много от сферите в Kirkwood са оголени и ерозирали от вятъра, което прави концентричната структура очевидна.

Опортюнити е използвал микроскопа си, за да изследва внимателно Kirkwood. Учените са изследвали състава на сферите с помощта на спектриметъра на алфа частици и рентгенови лъчи.

Оказва се, че сферите се различават по концентрация, структура и състав, и за учените представляват прекрасен геоложки пъзел. Засега са съставени няколко работни хипотези, но нито една от тях не е потвърдена до момента. Бъдещето ще покаже коя е най-вярната от всички.

Точно след интересната Kirkwood, Опортюнити ще изследва друга област, която също притежава висок научен потенциал. Новото място е обширна бледо оцветена оголена област в района на нос Йорк, където по рано от орбита са наблюдавани признаци на глинести минерали. Заради тези минерали, Опортюнити предприе дългото си пътуване към кратера "Индевър".

Добрата новина е, че енергийните нива на ровъра са много благоприятни. Този месец ще настъпи пролетното равноденствие, така че слънчевата светлина и топлина ще продължи да нараства следващите месеци. Ровърът засега е в много добро здраве, което е забележително за 8 и половина годишна машина, работеща в тежките условия на Марс.

Изследването на глините е много важно, защото те със сигурност са се образували във водна среда и съответно са съхранили състава на тази вече отминала среда. От анализа на данните учените ще установят дали някога Марс е бил способен да поддържа живот подобен на земния. Със същата задача е натоварен и новият ровър "Куриозити", който вече втори месец е на повърхността на червената планета. Нищо че Опортюнити по научна мощ отстъпва на много по-мощния си наследник, между двете мисии се очертава нещо като съревнование - коя ще отговори първа на вече доста нашумелия въпрос.

Ако отговора е положителен, тогава може би ще се разработи мисия, която да открие доказателства за живот на Марс съществувал някога в миналото. Ако се окаже че Марс никога не е бил способен да поддържа живот в своята история, тогава вече няма смисъл да се влагат средства и сили за неговото търсене. Планетата представлява един огромен ресурс, който ще можем де използваме спокойно, без да се притесняваме че ще я замърсим със земни организми или обратно.

  • 1353
  • 0
  • Sep 17, 2012

Коментар
Подобни публикации