инженерите сглобяващи -куриозити- вече монтират най-големия научен инструм
Мисия: Mars Science Laboratory


Инженерите сглобяващи "Куриозити", вече монтират най-големия научен инструмент - Sample Analysis at Mars или SAM. Но конкретната работа на този инструмент изисква това да се извърши със специално облекло и също взети специални мерки.

Работещ на внимателно подбраното място на кацане, SAM ще анализира проби с цел да търси въглеродни съединения или органични молекули, които са едни от градивните елементи на живота на Земята. Специалните костюми носени от екипа сглобяващ марсохода, е само част от мерките, които се вземат, за да не се допусне биологичния материал от Земята да замърси резултатите от SAM.
Увеличи
Увеличи
Увеличи SAM преди монтажа в ровъра.
Увеличи Схема на SAM. Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Органичните химични продукти се състоят от въглерод и водород, а в много случаи и от допълнителни елементи. Те могат да съществува без живота, но животът, какъвто го знаем, не може да съществува без тях. SAM може да открие слаби следи от органични молекули, както и да определи по-голямо разнообразие от тях, отколкото всеки друг инструмент изобщо изпращан на Марс. Той също така може да предостави информация за други съставки на живота и улики за отминалата благоприятна околна среда.

Главният учен от екипа Паоло Махафи, който ще използва инструмента казва: "Ако SAM не открие органика, това също е полезна информация. Това ще означава че най-доброто място за откриване на доказателство за живот на Марс може да не е близо до повърхността и може да ни подтикне да погледнем по-дълбоко. Също така би било полезно за разбирането условията на околната среда, които премахват органиката. Ако пък открием органични вещества, това ще бъде окуражаващ знак, че заобикалящата среда, запазва тези улики. Тогава ние ще използваме другите инструменти с които трябва да се опитаме да определим откъде може да произхождат органичните вещества."

Очаква се този месец, инженерите да монтират SAM в тялото на "Куриозити". Забележителното при този инструмент е че той е плод на доста дългосрочна работа и експерименти. Той има размерите на микровълнова фурна, но в него е наблъскана апаратура, която иначе заема огромна част от много лаборатории по Земята.

Най общо SAM се състои от три лабораторни инструменти за анализиране на химията. Пробите се доставят на входна фуния от роботизираната ръка. След което SAM ще затопля пробата до около 1000 градуса по Целзий. Масовия спектрометър ще определя молекулното тегло на отделените от пробата газове, както и електрическия заряд на йонизираните вещества. Той ще разпознава няколко елемента, важни за живота, включително азот, фосфор, сяра, кислород и въглерод.

Друг инструмент е лазерния спектрометър, който на базата на поглъщането на определени дължини на вълните на светлината от различните вещества ще измерва концентрацията на избрани химически съединения, като метан и водни пари. Той също така ще идентифицира съотношението на различните изотопи в газовете. Съотношението на изотопите могат да бъдат подписите на планетарните процеси. Например, Марс някога е имал много по-гъста атмосфера, отколкото наблюдаваме днес, и ако е настъпила загуба на горната част на атмосферата, ще се наблюдава повишена концентрация на тежки изотопи в запазената долна, съвременна атмосфера. Метанът е органична молекула. Наблюденията от орбита около Марс и от Земята през последните години предполагат, преходен метан в атмосферата на Марс, което би означавало, че метана активно се добавя и изважда на Марс. С лазерния спектрометър на SAM, учените ще проверяват наличието на метан и ще проследят промените в концентрацията. Това ще отговори на въпроса дали метана се произвежда от биологична активност или чрез процеси, които не се нуждаят от живот.

Третия инструмент на SAM е газов хроматограф, който разделя различните газове от сместа, за да се подпомогне идентификацията. Това разделяне улеснява индентифицирането от мас-спектрометъра и лазер спектрометъра.

С помоща на тези инструменти "Куриозити" ще се опита да отговори на въпроса дали Марс някога е притежавал благоприятна среда за живот. Инструментът е толкова мощен, че е в състояние да открие органична молекула сред милиард други. Той всъщност е в състояние за зарегистрира доли и аминокиселини - молекулите които стоят в основата на живота на Земята. Но дори и откриването им, няма да означава със сигурност, че на Марс е имало живот.

"Дори и ако видим подписа на живота - дълги вериги или смес от органични вещества, ние ще се колебаем дали да правим дефинитивни твърдения за живота, но това със сигурност ще означава, че областа на кацане ще бъде едно добро място да се завърнем. Бъдеща мисия може да донесе проба на Земята за по-обширен анализ с всичките методи на Земята." Казва Махафи.

Източник: НАСА

  • 1468
  • 0
  • Mar 14, 2012

Коментар
Подобни публикации