spacebg covers

Какво е тъмна енергия


Най-лесно е да кажем, че не знаем, но изглежда тази енергия си противоречи с много от нашите разбирания за законите във Вселената.

Всички знаем, че слънчевата светлина е електромагнитно излъчване с определена енергия. Всички усещаме това, особено в някой горещ летен ден.

Най-известното уравнение на Айнщайн, Е=mc2, показва, че материята и енергията са взаимно свързани. Те може би са различните страни на една монета. Един характерен пример за конверсията на маса в енергия е нашето Слънце.

Енергия от „нищото“

Енергията трябва да има някакъв източник, независимо дали е материя или някакво излъчване. Забележителното е, че дори, когато космическото пространство е изпразнено от материя и различните лъчения, то притежава остатъчна енергия. Тази „енергия на пространството“, разгледана в космически мащаб, ускорява разширяването на Вселената.

Предполага се, че поведението на тъмната материя се отдава на странни явления, случващи се в мащаби по-малки от атомните. Науката за явленията в микро пространството – квантовата механика – позволява материята и енергията да се родят от нищото. Постоянното изчезване и мистериозно появяване на материята, може би дава енергия на иначе празното пространство.

Възможно е, тъмната енергия да създава нова фундаментална сила във Вселената и се разкрива само в определени мащаби. Тя може и да е само временно явление, което причинява ускорението за период от билиони години, докато силата отслабне и изчезне.

Отговорът на загадката може да се крие в обединението на микро и макро физиката. Теорията на Айнщайн за гравитацията е способна да обясни всяко движение на планетите и черните дупки, но когато става въпрос за частиците, изграждащи атомите, е безсилна. Квантовата механика, от своя страна, предсказва движението и поведението на квантите. Проблемът е, че тя не дава отговори за мащаби, надвишаващи атомите. Неуловимото, засега, решение за комбинирането на двете науки, вероятно съдържа обяснението за естествената природа на тъмната материя. Тъмната енергия може да успее да свърже науките на макро и микро света.

Едно е сигурно – откакто съществува пространство, тъмната енергия е навсякъде и ускорява разширяването на Вселената. От друга страна, силата на гравитацията действа с по-голяма сила при близко разположени тела и с по-малка сила при тела, разположени на разстояние. Но, тъй като Вселената се разширява и обектите се раздалечават, следва, че силата на гравитацията отслабва. В момента 2/3 от цялата енергия в пространството е под формата на тъмна енергия.

Звучи по-скоро странно, но учените трябва да изградят нова концепция – какво съставлява близо 74% от космическото пространство. Тъмната енергия показва, че в нашата наука има огромни пропуски, които ако успеем да запълним, ще променят изцяло представата ни за света.

Предсказал ли е Айнщайн тъмната енергия?

Противно на общите схващания, тъмната енергия не е изцяло непознато понятие на човечеството. Гениалният физик на 20-ти век, Алберт Айнщайн, развива идея за съществуването на това явление. През 1917 година, той създава теорията за относителността на пространството и времето. Според тази теория, масата на едно тяло влияе на формата на пространството и потокът на времето. Гравитацията влияе, защото пространството е изкривено от масата в него. Колкото по-голяма е масата, толкова по-голямо е изкривяването.

Масата на тялото изкривява пространството. Тази сила се нарича гравитация.

По онова време, Айнщайн, както останалите учени не е знаел, че Вселената се разширява. Той открил, че уравненията му били неприложими в една статична Вселена, затова добавил изкуствено един член в изчисленията си, който нарича „космологична константа“. Тя внася известен баланс в уравненията му.

През 20-те години на миналия век, астрономът Едуин Хъбъл е използвал една променлива звезда - цефеида, с която помощ е измерил разстоянията до няколко галактики и е открил, че Вселената се разширява. Идеята, че Вселената се разширява, била революционна за астрономията. Това означава, че някога Вселената е била по-малка. Тази концепция довела до теорията за "Големия взрив", според която, в началото Вселената е представлявала миниатюрна точка, която изведнъж неконтролируемо започнала да се разширява, за да създаде всичко, което познаваме днес.

Когато Айнщайн разбрал, че Вселената се разширява, той приел константата в своите уравнения за излишна. По-късно, той се изказва, че това е била най-голямата грешка в кариерата му.

Днес астрономите се отнасят до теорията за тъмната енергия, като към константата на Айнщайн. Според някои, тази енергия ще съществува завинаги постоянна и стабилна, а според други тя ще изчезне така, както се е появила.

Автор и преводач Ина Иванова


  • 996
  • 0
  • Mar 5, 2015

Коментар
Подобни публикации