spacebg covers

Кометата "67Р/Ч-Г" се отличава с разнообразна повърхност
Мисия: Rosetta


Увеличаване Това е само част от съставената карта. Тя показва "корема" и част от "главата" на кометата "67P/Ч-Г". Учените са различили няколко морфологични региона, показани с различни цветове. Image Credit: ESA/Rosetta

Учените са установили, че повърхността на кометата "67P/Ч-Г" може да бъде разделена на няколко различни региона, всеки от които се отличава със специфични особености. Изображенията с висока разделителна способност разкриват уникален и многолик свят.

Розета работи около ядрото на кометата вече месец, а разстоянието до Слънцето все повече се стеснява. Дори вече се забелязва активност - отделяне на струи от газ и прах в космоса. Сега учените са анализирали снимките на повърхността и са дефинирани няколко различни региона, всеки от които разполага с отличителен външен вид. Този анализ осигурява основата за по-подробно научно описание на повърхностите, като за целта е създадена специална карта.

Това произведение на науката е уникално. Никога до сега, кометна повърхност не се е появявала в подобни подробности. Един пиксел отговаря на 75 см от повърхността на ядрото.

Тази висока резолюция разкрива, че съществуват области изпълнени със скали, депресии, кратери отделни камъни и дори паралелни канали. Други региони са коренно противоположни - появяват се съвсем гладки и изглежда че са запълнени със зърна, които падат обратно на земята отделяни от най-близките околности.

Съставянето на тази карта е само първоначалният етап от цялостната работа. Очакванията са, когато активността нарасне, повърхността да претърпи промени. Сравняването на подобни карти генерирани през следващите няколко месеца трябва да покаже ясно тези промени. Освен това, картата е основата в определянето и планирането на основния и резервния кандидат за кацането на Фила.

Увеличаване Това изображение е от панорамните камери на Фила. Освен слънчевите панели се забелязва и самата комета. ESA / Rosetta / Philae / CIVA

Увеличаване На тази мозайка се забелязва струя от газ и прах изхождаща от преходната зона на кометата. При малко повече обработка може да се забележи и тънкия воал на комата. Очакванията са, за напред да се забелязват все повече подобни струи докато ядрото се затопля. ESA / Rosetta / NavCam / Emily Lakdawalla


  • 1433
  • 0
  • Sep 15, 2014

Коментар
Подобни публикации