spacebg covers

криволичещите rille (като хадли която е в близост до мястото на кацане на -аполо 15-) са
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Криволичещите rille (като Хадли, която е в близост до мястото на кацане на "Аполо 15") са тесни и дълги депресии, появяващи се по лунната повърхност подобно на наземна реката. Лунните геолози смятат, че криволичещите rille са формирани или след като лавата е изригнала и е издълбала пътя си през повърхността, или те са вследствие на срутени лава-тръби.

Част от rille "Рима Мариус" е прекъсната от частично затворена депресия, която вероятно бележи източника на тази rille. Може би "запушването" на канала е станало вследствие на срутения покрив на лава-тръбата. Макар че няма признаци на издайнически физически структури на този процес като образуване на мост или други отвори в този регион, е възможно една малка част от лава тръбата или просто нейния вход или изход да е блокиран от колапсирали отломки.
Това е северозападния край на криволичещата rille "Рима Мариус", която е прекъсната от депресия. Ширината на изображението е 550 метра [НАСА / GSFC / Arizona State University].
lroc

  • 1189
  • 0
  • Mar 17, 2012

Коментар
Подобни публикации