spacebg covers

куриозити извърши задълбочен анализ на проба от марс данните показват че
Мисия: Mars Science Laboratory


Куриозити извърши задълбочен анализ на проба от Марс.

Данните показват, че минералогията на марсианската почва е подобна на базалтовите почви с вулканичен произход в Хавай.

Инструмента е Chemistry and Mineralogy (CheMin) и данните от него допълват празнотите на по-ранните оценки на минералите изграждащи прахта и фината почва, която е широко разпространена на Червената планета.

Идентификацията на минералите изграждащи скалите и почвата е от решаващо значение за целите на мисията. Роувърът е натоварен със задачата да извърши оценка на отминалите екологични условия. Всеки минерал записва условията при които се е формирал. Химичния състав на скалата предоставя само двусмислена минераложка информация. Например ако се изследват минералите "диамант" и "графит" със спектрометрите, те няма да направят разлика между тях, а данните ще съдържат наличие на един химичен елемент - въглерод. Въпреки, че и двата минерала имат един и същ химичен състав те са с поразително различни структури и свойства.

Тези разлики ще дойдат от CheМin, който използва рентгенова дифракция, което е стандартна практика на геолозите. На Земята подобни анализи се извършват от много по-големи лабораторни инструменти. Новия инструмент е компромис между свръх точната индентификация и габарит, но той-произвежда най-точния минерален анализ до момента на червената планета. Рентгеновата дифракция чете минералната структура на пробата като записва как нейните кристали взаимодействат с рентгеновите лъчи. Изработката на достатъчно компактен подобен инструмент, който да се побира в роувъра е огромно постижение за съвременната наука.

Тази разработка на НАСА е довела и до технологични постижения на Земята. Благодарение на компактната технология е изработено портативно рентгеново-дифракционно оборудване което се използва при добива на нефт и газ, бърз анализ на археологически артефакти и фалшиви фармацевтични продукти и още редица други приложения.

Анализираната проба е от прах и пясък загребана от повърхността на Марс. Пробата е обработена през сито, за да се премахнат частиците, по-големи от 150 микрометра, което е приблизително ширината на човешки косъм. Пробата съдържа най-малко два компонента - прах която покрива цялата планета и фин пясък с по-локален произход. За разлика от конгломератните скали на възраст милиарди години, които роувърът изследва преди няколко седмици, и които показаха ясни доказателства за течаща вода, почвения материал анализиран от CheМin предоставя данни за по-съвременните процеси протичащи на Марс.

Голяма част от планетата е покрита с прах. Затова учените трябва напълно да изучат неговата минералогията. Новите данни от инструмента показват, че прахта е изградена от базалтов материал, със значителни количества фелдшпат, пироксен и оливин, което не е неочаквано. Приблизително половината от почвата е кристален материал, като вулканично стъкло или продукти от изветряването на стъклото.

Това напълно се вписва с първоначалните идеи на депозитите в Гейл. Формирането на точно такива минерали се очакват през времето изминало от края на мократа среда до наши дни. Древните скали, като конгломератите, показват течаща вода, докато минералите от по-младото поколение са в съответствие с ограниченото взаимодействие с вода.
Увеличаване Тази двойка изображения е от панорамната камера. Забелязва се горната част на навятия депозит "Rocknest." Роувърът съвсем скоро взе проба от пясъка и я анализа с CheМin. Цветовете на изображението от ляво са непроменени. Снимката в дясно е бяло-балансирана, за да покаже как ще изглежда терена със земно осветление. Закръглената скала малко над центъра е с големина около 0,2 метра. Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Увеличаване Това са първите резултати от Chemin. Изображението разкрива наличието на кристален фелдшпат, пироксен и оливин, смесени с някои аморфни (кристални) минерали. Пробите по състав са подобни на вулканичните почви в Хавай. Инструментът най-напред облъчва пробата с рентгенови лъчи. След това записва как рентгеновите лъчи взаимодействат на атомно ниво, което носи важна информация позволяваща окончателната количествена идентификация на минералите. Всеки минерал произвежда уникален пръстен или "отпечатък", който разкрива неговото присъствие. Цветовете представляват интензитета на рентгеновите лъчи, червеното е най-силно. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Ames

  • 1474
  • 0
  • Oct 31, 2012

Коментар
Подобни публикации