spacebg covers

куриозити откри истински доказателства за течна вода на марс течна вода е
Мисия: Mars Science Laboratory


Куриозити откри истински доказателства за течна вода на Марс.

Течна вода е съществувала в ранната история на Марс и това вече е нещо обикновено. Сега най-новата мисия до червената планета "Куриозити" е открила също доказателство за наличието на тази вода. Това доказателство представляват снимки на обли скали, формирани в коритото на древен воден поток.

Облите камъни с течение на времето са се споили помежду си, като новополучените конгломерати изпъкват ясно на новите изображения. Размерът и формите на тези камъни предлагат улики за скоростта и дълбочината на потока.

От размера на чакъла, учените интерпретират че водата се е движела със скорост около 3 метра в секунда, а дълбочината е била някъде между човешкия глезен и бедрото. До момента са публикувани множество материали за каналите на Марс, които се свързват с различни хипотези за потоците в тях, но сега за първи път се наблюдава пряко транспортиран чакъл на Марс.

Изследваното място се намира между северния ръб на кратера и основата на Sharp. Там на по-ранни изображения направени от орбитата са открити алувиални структури, наподобяващи по форма на ветрило, които са натрупани от водата текла по канала "Peace Vallis". Този канал е образуван от вода, която се е вливала в кратера от областите извън него. Изображениятата също показват, че тези алувиални депозити са набраздени от множество по-малки канали.
Увеличаване Това е оголената скала "Hottah" именувана на езеро в северозападните територии на Канада. Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSSОткритието идва от изследването през първите 40 дни от мисията на две открити скали, намиращи се точно в тези алувиални структури. Това са скалите "Hottah" и "Link". Новите наблюдения са потвърждение на по-ранни намеци идващи от изследването на друга оголена скала от реактивната струя на небесния кран.

Закръглената форма на някои камъни в конгломерата показва, че те са транспортирани от дълги разстояния отвъд ръба на кратера и сега са се натрупали в наблюдаваните депозити. Изобилието от канали в тези алувиалните структури предполага, че потоците са били активни в продължение на дълго време, а не само веднъж или само за няколко години.

Чакълите участващи в конгломерата са с размери от една песъчинка до топка за голф. Някои от тях са ъглови, но много от тях са закръглени.

Научния екип може за в бъдеще да накара ровъра, да вземе проба от подобни чакъли. Това ще покаже химическия състав на тези скали, което ще разкрие състава на водата която е текла. За сега склона на Sharp остава основна дестинация на марсохода, където са открити още по-интересните глини. Очакванията са, че тези глини ще съдържат органични вещества, което ще хвърли светлина върху наличието на обитаема среда далеч в миналото.
Увеличаване Това е другата изложена скала "Link" на повърхността на Марс. Забелязвят се заоблени фрагменти и чакъл до няколко сантиметра в диаметър вграден в матрица от бял материал. Водния транспорт е единственият процес, който може да закръгли камъчетата. Това изображение е от 2-ри септември 2012 год. Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Увеличаване Сравнение между конгломерата "Link" на Марс с подобни скали, наблюдавани на Земята (вдясно). Приликата е очевидна. Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS and PSI

  • 1664
  • 1
  • Sep 28, 2012

Коментари
  • Емил Sep 29, 2012
    По мое скромно мнение учените бъркат с датиранетоВода е текла на МарсФакт е Камъните на снимката го доказватНо ми се струва странно тази вода да е текла и изчезнала преди 3 милиарда годиниЕрозиятакаквато и да е тяби унищожила тези камъни за толкова дълъг период от време
Коментар
Подобни публикации