Реклама

кюриозити е изследвал атмосферата на марс някога марс е притежавал дебела
Мисия: Mars Science Laboratory


Кюриозити е изследвал атмосферата на Марс.

Някога Марс е притежавал дебела атмосфера - подобна на земната, която е била способна да поддържа течна вода на повърхността.

Но в днешни дни са останали само бледи следи от нея - въздуха е около 100 пъти по-разреден от земния. Отговора на въпроса за липсващата атмосферата на Марс, ще помогне на учените да преценят дали планетата някога е била обитаема.

Анализатора на проби (SAM) е извършил прецизен анализ на проба от атмосферата и инструмента е разкрил, че нейната загуба е резултат от физичен процес, който е запазил по-тежки изотопи на някои елементи. Това е важен фактор за еволюцията на планетата. Изотопите са варианти на един и същ елемент с различни атомни тегла.
Увеличаване Това е лабораторна демонстрация на лазерния спектрометър в SAM. Инструментът облъчва пробите с лазер, след което изследва как се усвоява светлината в специфични за веществата дължини. Чрез този метод, инструментът разкрива концентрацията на метан, въглероден диоксид и водни пари в атмосферата на Марс, както и различните изотопи на тези газове. Image credit: NASA/JPL-CaltechПървоначалните резултати от SAM показват пет процентно завишаване на тежките изотопи на въглерода участващ в молекулата на въглеродния диоксид спрямо количествата, когато Марс се е формирал. Наличието на тези изотопи предполага, че горната част на атмосферата може да се е изгубила в междупланетното пространство. Изотопите на аргона също показват по-високи концентрации на тежък изотоп, което се съчетава с предишни оценки на атмосферния състав, получен от изследване на марсиански метеорити на Земята.

Учените казват, че в далечното минало околна среда на Марс е била съвсем различна. Тогава е съществувала течна вода и по-дебела атмосфера. НАСА в момента изгражда мисия - Maven, която е предназначена да проучи възможните загуби от горните слоеве на атмосферата, която се предвижда да пристигне на Марс през 2014 год.

Новия анализ от SAM също е най-прецизното измерване целящо да открие метан. Метанът е интересен, защото той може да е химически маркер на живота. На Земята, той се произвежда както от биологични, така и от небиологични процеси.

Метанът на Марс е трудно да се открие от от наземни или от орбитални изследвания, защото там газът съществува само в следи, ако го има изобщо. Лазерния спектрометър (TLS) в SAM сега предоставя първото търсене на метан директно в атмосферата. Проведените изследвания поставят горната граница на отношението метан - атмосфера, едно към милиард, което е достатъчно несигурно и може да се интерпретира, че количеството метан е равно на нула.

До момента SAM е анализирал проби от атмосферата с два лабораторни метода. Единия от тях е масов спектрометър, който показва пълната гама газове в атмосферата. Другия е TLS, който е специализиран да изследва въглеродния диоксид и метана, който както стана ясно е в много ниски концентрации ако го има изобщо в кратера "Гейл". През следващите две години, марсохода ще използва още един подинструмент, наречен "газов хроматограф", който разделя и определя газовете. Също така, SAM ще анализира проби от почвата и скалите.

Очаква се инструмента да анализира първата твърда проба през следващите седмици. Целта е откриването най-вече на органични съединения в скалите и почвите. Висок приоритет ще е анализа на подземните води, минералите формирани във вода и карбонатите.
Увеличаване Тази графика показва процентното съотношение на петте най-разпространети газа в атмосферата на Марс измерени от SAM. Предвижда се инструментът да извърши многократни измервания за да проследи сезонните промени на тези газове. Image Credit: NASA/JPL-Caltech, SAM/GSFC
Увеличаване Накрая красив автопортрет на роувъра, направен от малката камера "MAHLI". NASA / JPL / MSSS

  • 1927
  • 0
  • Nov 5, 2012

Коментар
Подобни публикации